"lähempi tarkastelu" English translation

FI

"lähempi tarkastelu" in English

See the example sentences for the use of "lähempi tarkastelu" in context.

Similar translations for "lähempi tarkastelu" in English

tarkastelu noun

Context sentences for "lähempi tarkastelu" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishLuulen, että lähempi tarkastelu osoittaa, että tällaisia yhteyksiä on olemassa.
As yet this is not the case and I think that a closer look will show that there are linkages here.
FinnishLähempi tarkastelu oli kummankin osalta tarpeen.
FinnishAloitteen lähempi tarkastelu paljastaa kuitenkin nopeasti sen epämääräisyyden, ylimalkaisuuden ja juridiset puutteet.
Careful examination, however, soon shows up the total ambiguity and imprecise nature of this initiative and the legal loopholes it contains.
FinnishKun puhutaan esim. uskomattomasta varojen vapauttamisesta EIP: n taholta, saa asian lähempi tarkastelu harhaluulot hieman katoamaan.
If we are talking about a release of funds by the EIB, incredible though that may be, then a closer inspection proves to be somewhat sobering.
FinnishPintapuolisesti tämä peruste vaikuttaa vakuuttavalta, mutta lähempi tarkastelu osoittaa sen olevan harhaanjohtava, ja erityisen hyvin tämä ilmenee juuri ilmailualan politiikassa.
That argument is superficially plausible, but on closer inspection turns out to be specious, and nowhere is this more neatly demonstrated than in aviation policy.
FinnishLähempi tarkastelu kuitenkin osoittaa, että lähes neljännes hiilidioksidipäästöistä tulee tieliikenteestä ja että renkaat näyttelevät tärkeää osaa polttoainetehokkuudessa.
However, closer examination reveals that almost a quarter of CO2 emissions come from road transport and that tyres play a significant role in determining fuel efficiency.

Other dictionary words

Finnish
  • lähempi tarkastelu

Even more translations in the English-Hindi dictionary by bab.la.