"lähes ainoastaan" English translation

FI

"lähes ainoastaan" in English

See the example sentences for the use of "lähes ainoastaan" in context.

Similar translations for "lähes ainoastaan" in English

lähes adverb
lähes preposition
English
ainoastaan adverb

Context sentences for "lähes ainoastaan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKärsimystä vastaa suuruudeltaan ehkä ainoastaan se lähes maailmanlaajuinen myötätunto, joka sitä ympäröi.
The suffering is perhaps matched only by the near worldwide compassion that surrounds it.
FinnishLähes kymmenen toimintavuoden jälkeen ainoastaan noin 800 ETEY: itä on muodostettu tämän järjestelmän piirissä.
After nearly ten years of operating, there have only been about 800 EEIGs formed under this scheme.
FinnishJulkisessa keskustelussa painotetaan lähes ainoastaan uusiutuvia energiamuotoja ja fossiilisten polttoaineiden polttamisen vaikutusten rajoittamista.
The public debate focuses almost exclusively on renewables and limiting the impact of burning fossil fuels.
FinnishErityisen uhattuna on erittäin harvinainen luonnon lohi, jota esiintyy lähes ainoastaan Ruotsissa, mutta jonkin verran myös Suomessa.
Particularly threatened is the very rare natural salmon, which is to be found almost exclusively in Sweden, but which also exists in Finland.
FinnishArvoisa puhemies, hyvät kollegat, en pidä tämäniltaista keskustelua ainoastaan lähes vaan todella eräänlaisena syntymäpäivälahjana.
Mr President, esteemed ladies and gentlemen, I feel that this evening's debate is not only almost a birthday present - it really is one, of a sort.
FinnishValitettavaa on, että viime vuosina Euroopan parlamentissa on keskusteltu Balkanin kehityksestä lähes ainoastaan kriisien yhteydessä.
It is regrettable that in recent years almost every time we in the European Parliament have spoken about developments in the Balkans it has been in connection with crises.
FinnishSen vuoksi on valitettavaa, että kiinnostusta tähän kysymykseen ovat osoittaneet valiokunnassa, ja myös tarkistuksissa, lähes ainoastaan pohjoismaiset jäsenet, eivätkä useamman maan jäsenet.
It is therefore regrettable that concern over this issue, both in committee and in the tabling of amendments, was shown above all by Members from the Nordic countries.
FinnishVaikka tapahtuneesta on lähes 14 vuotta, on ainoastaan oikeudenmukaista ja korrektia, että muistamme uhreja ja tapahtumia sekä rotuvihaa, joka johti tähän järkyttävään tapahtumaan.
Although it happened almost 14 years ago, it is only right and correct that we should commemorate the victims and be reminded of the events and the racial hatred which led to this terrible event.

Other dictionary words

Finnish
  • lähes ainoastaan

In the English-Swahili dictionary you will find more translations.