"lähestyä aihetta" English translation

FI

"lähestyä aihetta" in English

See the example sentences for the use of "lähestyä aihetta" in context.

Similar translations for "lähestyä aihetta" in English

lähestyä verb

Context sentences for "lähestyä aihetta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishSe on myös osoittautunut oikeaksi tavaksi lähestyä tätä aihetta.
That has also proven to be the right way to tackle this issue.
FinnishOlen tyytyväinen esittelijän monitahoiseen tapaan lähestyä aihetta.
I welcome the rapporteur's complex approach to the issue.
Finnish(HU) Hyvät kollegat, haluaisin lähestyä tätä aihetta kriisin yhden kieroutuman näkökulmasta.
(HU) Ladies and gentlemen, allow me to approach this subject from one of the perversities of the crisis.
FinnishHaluaisin lähestyä aihetta tästä näkökulmasta, mutta sitä ennen haluan kuitenkin tehdä yhden asian selväksi.
That is the position from which I should like to tackle this problem, but not without first laying a very secure foundation.
FinnishJäsenmaissa on varmasti myös muita erittäin hyviä esimerkkejä siitä, miten tätä aihetta voidaan lähestyä oikeudellisesti.
In the Member States there are certainly other excellent examples of how this matter can be approached using legal means.
FinnishMyös komission jäsentä Kyprianoua on syytä onnitella avoimesta ja vastuullisen varovaisesta tavasta lähestyä aihetta.
Congratulations are also due to the Commissioner, Mr Kyprianou, for the open and responsibly cautious way he has approached the subject.
FinnishKuten niin monia muitakin aiheita parlamentissa, myös tätä aihetta voidaan lähestyä sisämarkkinoiden, tuottajan tai talouden näkökulmasta.
Like so many topics in this Parliament, this topic, too, can be approached from the perspective of the internal market, the producer or the economy.
FinnishVaikka jotkut teistä ovat mielestäni hieman pessimistisiä saavutetun edistyksen osalta, haluan lähestyä aihetta positiivisemmalta puolelta.
Although I feel that some of you are a little pessimistic about the progress that has been made, I want to approach this from a more positive side.
FinnishOlen samaa mieltä noista kannoista, mutta haluan lähestyä aihetta samanlaisesta näkökulmasta, jota juuri lähtenyt kollegani Hans-Peter Mayer käyttää.
I agree with those positions, but I want to approach the subject from an angle similar to that used by my fellow MEP, Mr Mayer, who has just left.
FinnishOlen kiitollinen jäsenvaltioille ja komissiolle siitä, että ne ovat halunneet lähestyä uudella tavalla aihetta, joka on minulle henkilökohtaisesti erityisen tärkeä.
I am grateful to the Member States and the Commission for their willingness to go for a new approach to one subject that was of particular personal importance to me.
Other dictionary words
Finnish
  • lähestyä aihetta

Moreover, bab.la provides the English-Italian dictionary for more translations.