"lähestyä ongelmaa" English translation

FI

"lähestyä ongelmaa" in English

See the example sentences for the use of "lähestyä ongelmaa" in context.

Similar translations for "lähestyä ongelmaa" in English

lähestyä verb

Context sentences for "lähestyä ongelmaa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishEi ole tarpeen ostaa CD-levyjä Sveitsistä; tätä ongelmaa voidaan lähestyä myös toisesta suunnasta.
It is not necessary to buy CDs from Switzerland; there is another way to go about this.
FinnishTämä on mielestämme väärä tapa lähestyä ongelmaa.
We do not believe that the problem should be tackled in this way.
FinnishOn siis kysymys paremmasta tavasta lähestyä ongelmaa.
So the question is, how can we manage the problem better?
FinnishKaiken kaikkiaan on kuitenkin tärkeää lähestyä ongelmaa laajemmin, eikä vain keskittyä sen yhteen osa-alueeseen.
Overall, though, it is important to take a sweeping approach to the problem, and not just to focus on one aspect of it.
FinnishSiinä ilmeisesti yritetään lähestyä käyttäjien kustannuksia koskevaa ongelmaa, mutta ehdotettu ratkaisu ei ole hyvä.
This paragraph apparently tries to address the problem of cost for users but the solution proposed is not a good one.
FinnishNäin meidän pitäisi lähestyä ongelmaa.
FinnishEn todellakaan ole sitä mieltä, että neuvoston ja jäsenvaltioiden pitäisi lähestyä ongelmaa lehmänkaupan näkökulmasta - kaikkea muuta.
I certainly do not think it should be approached by the Council and the Member States as an issue of horse-trading - not at all.
FinnishPoliittiselta kannalta kyse ei ole vain moraalisen voiman näytöstä, eikä meidän pitäisi lähestyä tätä ongelmaa pelkästään syyllisyyden näkökulmasta.
From the political perspective, it is not just a flexing of moral muscles, nor should we approach this problem just out of guilt.
FinnishNäiden maiden sisäpolitiikan ja Euroopan ulkopolitiikan on yhdistyttävä, jotta ongelmaa voitaisiin lähestyä kokonaisvaltaisesti ja siten tehokkaammin.
It is here that European internal and foreign affairs policies should meet in order to form an overall, and therefore more effective approach.
FinnishToivon, että voimme lähestyä kumpaakin ongelmaa siten, että saavutamme vihdoin maltillisia ja rakentavia Lähi-idän rauhanneuvotteluja koskevan tavoitteen.
I hope that we can approach both problems in such a way that we can finally arrive at sensible, constructive peace talks in the Middle East.
FinnishTämän vuoksi parlamenttimme kaikki jäsenet ajattelevat yksissä tuumin, että paras tapa lähestyä Irakin ongelmaa on tehdä se Yhdistyneiden Kansakuntien välityksellä.
That is why all Members in this House are united in thinking that the right way of approaching the problem of Iraq is through the means of the United Nations.
FinnishMeidän on tehtävä kaikkemme taataksemme merimiestemme, matkustajiemme, alustemme ja tavaroidemme turvallisuus, mutta samalla emme voi kuitenkaan lähestyä ongelmaa laput silmillämme.
We must do everything to guarantee the safety of our sailors, passengers, ships and goods but, at the same time, we cannot solve this problem with our eyes closed.
FinnishKoska emme tienneet, miten lähestyä ongelmaa, pyysimme neuvoja ammattilaisilta.
Because we did not know how to approach the problem we looked for advice from professional people and they cited things that Member States had done and which had been a complete mess.
FinnishHarkitessamme oikeaa tapaa lähestyä tätä ongelmaa valintana on ollut Euroopan autoteollisuuden vapaaehtoinen sitoumus yhdessä sovittujen tavoitteiden pohjalta sekä perinteinen lainsäädäntö.
When considering which approach to take to this issue, the choice has been between a voluntary commitment from industry on the basis of agreed objectives and the traditional route of legislation.

Other dictionary words

Finnish
  • lähestyä ongelmaa

Moreover, bab.la provides the English-Polish dictionary for more translations.