"lähestyessään" English translation

FI

"lähestyessään" in English

See the example sentences for the use of "lähestyessään" in context.

Context sentences for "lähestyessään" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishVetoan komissioon, jotta se toimisi poliittisesti viisaasti tilannetta lähestyessään.
I would appeal to the Commission to use some political sagacity in its approach to this situation.
FinnishVanhempana lähestyessään 70-vuoden ikää ja yli sen mielestäni olisi kohtuullista, että he voisivat saada vähän lisätuloja.
In their twilight years when they are approaching 70 and beyond I think it would be only reasonable that they could have a little bit of additional income.
FinnishJäsenvaltioiden on itse puolustettava demokratiaa ja suvaitsevuutta Euroopassa laatiessaan koulujensa opetussuunnitelmia ja lähestyessään kansalaisiaan.
It is for the Member States themselves to advocate democracy and tolerance in Europe when devising their school curriculums and addressing their citizens.
FinnishSiksi on äärimmäisen tärkeää, että Euroopan unioni ja sen ministerineuvosto toimivat johdonmukaisesti ja säilyttävät realismin ja kylmäpäisyyden lähestyessään näitä ongelmia.
For that reason it is extremely important for the European Union and its Council of Ministers to act consistently and remain realistic and cool-headed in the way they approach these problems.

Other dictionary words

Finnish
  • lähestyessään

Even more translations in the English-Vietnamese dictionary by bab.la.