"lähestyessämme" English translation

FI

"lähestyessämme" in English

See the example sentences for the use of "lähestyessämme" in context.

Context sentences for "lähestyessämme" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMyötätunto ja armeliaisuus ovat avainsanoja lähestyessämme näitä sairaita lähimmäisiämme.
Compassion and mercy are the key words when it comes to our behaviour towards these sick fellow human beings.
FinnishMeidän on toteutettava kaikki ponnistelut täyttääksemme Kioton sitoumuksen lähestyessämme maalilinjaa.
We need to make every effort to fulfil our Kyoto commitments as we are approaching the finishing line.
FinnishHaluaisin kuulla puheenjohtaja Santerin arvion siitä, kuinka yksimielisiä me olemme lähestyessämme huippukokousta.
I would like to hear from President Santer his assessment of how we stand in terms of momentum as we near the special summit.
FinnishLähestyessämme Iranin nykyistä poliittista ja sosiaalista kehitystä on otettava huomioon sen menneisyys ja kulttuurinen erityisluonne.
Iran's past and cultural history have to be considered as we approach its current political and social development.
FinnishLähestyessämme Daytonin rauhansopimuksien kymmenettä vuosipäivää on tosiaan tullut aika siirtyä Daytonin aikakaudelta Brysselin aikakaudelle.
As we approach the tenth anniversary of the Dayton Peace Accords, it is indeed time to move from the era of Dayton to the era of Brussels.
FinnishTästä syystä tämänpäiväinen tehtävä on vaikea, mutta se on meille tarjoutuva tilaisuus vahvistaa uudelleen painopisteitämme lähestyessämme parlamentin toimikauden loppua.
Today's task is therefore a difficult one, but it is an opportunity for us to reaffirm our priorities as we reach the end of this parliamentary term.
FinnishHaluaisin uskoa, että maaliviivaa lähestyessämme Euroopan komissio pystyy vastaamaan haasteeseen ja löytää asianmukaiset ratkaisut jäljellä oleviin ongelmiin.
I would like to believe that, as we approach the finish line, the European Commission will be up to the challenge of finding appropriate solutions to the remaining problems.

Other dictionary words

Finnish
  • lähestyessämme

Search for more words in the English-Arabic dictionary.