"lähestyy loppuaan" English translation

FI

"lähestyy loppuaan" in English

See the example sentences for the use of "lähestyy loppuaan" in context.

Similar translations for "lähestyy loppuaan" in English

lähestyä verb

Context sentences for "lähestyy loppuaan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishHeidän uteliaisuutensa herää todella vasta sillä hetkellä, kun todellinen menettely lähestyy loppuaan.
Their curiosity only gets the better of them once the real procedure reaches completion.
Finnish(EL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, maraton lähestyy loppuaan.
(EL) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen an Olympic marathon is nearing its completion.
FinnishHänen puheenjohtajakautensa lähestyy loppuaan, emmekä ole edes päässeet yksimielisyyteen talousarviosta.
Indeed, his presidency is coming to an end and we have not even reached agreement on the budget.
FinnishKuulemisvaihe lähestyy loppuaan, ja komission on pian päätettävä etenemistavoista.
The consultation phase is drawing to a close and we are fast approaching a time when the Commission must decide how to proceed.
FinnishEuroopan vammaisten vuosi lähestyy loppuaan.
The European Year of People with Disabilities is coming to an end.
FinnishOn sääli, että yhteistyömme lähestyy loppuaan.
It is unfortunate that our work together is coming to an end.
FinnishVuoden 1999 talousarviomenettely lähestyy loppuaan.
The 1999 budgetary procedure is drawing to a close.
FinnishArvoisa puhemies, puheenjohtaja Barroso, hyvät parlamentin jäsenet, Luxemburgin puheenjohtajakausi lähestyy loppuaan.
   . Mr President, Mr Barroso, ladies and gentlemen, the Luxembourg Presidency is drawing to an end.
FinnishAjankohta tällaiselle arvioinnille on erityisen suotuisa, koska presidentti Lulan virkakausi lähestyy loppuaan.
The moment for such an assessment is particularly appropriate as President Lula's term in office approaches its end.
FinnishArvoisa puhemies, puheenvuoroni lähestyy loppuaan.
I shall draw to a close, Madam President.
FinnishOn hyvä, että tilanne on tuomittu jyrkästi tänään tässä parlamentin keskustelussa, joka nyt lähestyy loppuaan.
It was good that this state of affairs was roundly condemned in the House today during the debate, which is now drawing to a close.
FinnishArvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, keskustelu meriturvallisuutta koskevasta Erika III -paketista lähestyy loppuaan.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, discussion of the Erika III maritime safety package is drawing to a close.
Finnish(PL) Arvoisat neuvoston puheenjohtaja ja komission puheenjohtaja, olen hyvin tyytyväinen siihen, että perustamissopimuksen uudistusprosessi lähestyy loppuaan.
(PL) President-in-Office of the Council, President of the Commission, I am very pleased that the Treaty reform process is coming to a close.
Finnish   – Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, Euroopan vammaisten vuosi lähestyy loppuaan ja on aika summata tulokset.
   – Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the European Year of People with Disabilities is approaching its end and it is time to examine the results.
Finnish   – Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, on totta, että vuosi 2003 lähestyy loppuaan ja sen myötä myös Euroopan vammaisten vuosi on päättymässä.
   – Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, it is true that 2003 is drawing to a close and with it the European Year of People with Disabilities.
FinnishVaikka kauteni lähestyy loppuaan, arvoisa puhemies, pyydän ja vaadin silti, että saan kirjallisen vastauksen niitä viittä angolalaista kollegaa koskevaan kysymykseeni.
Although I am coming to the end of my term in office, I would urge you, Madam President, to ensure that I receive a written answer to my question about the five Angolan MPs.
FinnishVoiko komissio sallia määrärahojen siirron tavoitteesta 4 tavoitteeseen 3, kun otetaan huomioon valtava määrärahojen tarve ja se, että ohjelmointikausi lähestyy loppuaan?
In view of the enormous needs which exist and the approaching end of the programming period, can the Commission allow a transfer of appropriations from Objective 4 to Objective 3?
FinnishNyt, kun tämä parlamentin toimikausi lähestyy loppuaan, haluaisin korostaa, miten paljon Euroopan yhdentyminen on edistynyt ja miten paljon parlamenttimme on siihen johdollanne osallistunut.
Although this parliamentary term is coming to an end, I wish to stress how far European integration has progressed and how much our Parliament, under your leadership, has contributed to this.

Other dictionary words

Finnish
  • lähestyy loppuaan

More translations in the English-Esperanto dictionary.