"lähetetty" English translation

FI

"lähetetty" in English

See the example sentences for the use of "lähetetty" in context.

Context sentences for "lähetetty" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMaakuntaan on lähetetty arviolta 45 000 miehen joukot 5 000 kapinallista vastaan.
An estimated 45 000 troops have been sent into the province against 5000 rebels.
FinnishViimeisimpien minulla olevien tietojen mukaan laiva on lähetetty takaisin Kiinaan.
According to the latest information that I have, the ship was sent back to China.
FinnishKuitenkin se, että kutsua ei ole vielä lähetetty, on jo itsessään painostusta.
But the pressure itself is simply the fact that no invitation has yet been issued.
FinnishBelgian pääministerille on lähetetty kaksi kirjettä, mutta hän ei ole vastannut.
The Belgian First Minister has been sent two letters, but has not replied.
FinnishEuroopan parlamentille on lähetetty useita tähän asiaan liittyviä selvityksiä.
A large number of petitions have been sent to the European Parliament on this issue.
FinnishKantelijalle lähetetty kirje, jossa ilmoitetaan kantelu vastaanotetuksi, ei riitä.
A letter to a complainant stating that we have received his complaint is not enough.
FinnishTällä hetkellä eri maihin on itse asiassa lähetetty miljoona eurooppalaista.
In fact today there are one million Europeans posted in different countries.
FinnishItalialainen Sergio on Luxemburgiin työkomennukselle lähetetty rakennustyöntekijä.
Sergio from Italy has been posted to Luxembourg as a construction worker.
FinnishMyönteistä on, että Libyan tapauksessa kyseinen valtuuskunta on lähetetty.
It is to be welcomed that in the case of Libya, such a mission has been sent.
FinnishSe on lähetetty oikeusasiamiehelle, joka on antanut meille useita rakentavia huomautuksia.
This has been sent to the Ombudsman who has given us many constructive comments.
FinnishHeidät on ylennetty tai lähetetty kultaisen kädenpuristuksen myötä jonnekin muualle.
The guilty parties have gone too, either promoted or sent away with a golden handshake.
FinnishSinulle ilmoitetaan sähköpostitse, mihin yksikköön tiedustelusi on lähetetty.
You will be informed, via e-mail, about which service your question has been forwarded to.
FinnishSinulle ilmoitetaan sähköpostitse, mihin yksikköön kysymyksesi on lähetetty.
You will be informed, via e-mail, about which service your question has been forwarded to.
FinnishItse kirje ei ollut minulle mikään ongelma, vaan se tapa, jolla se oli lähetetty.
My problem is not with the letter itself, but rather with the way in which it was sent to me.
FinnishEnsimmäiset italialaiset joukot ja ranskalaiset täydennysjoukot on jo lähetetty alueelle.
Already, the first Italian and additional French troops have been deployed.
FinnishHyvänä esimerkkinä tästä toimii hiljattain Jemeniin lähetetty eurooppalainen valtuuskunta.
A good example of this can be seen in the European mission recently deployed to Yemen.
FinnishVaalitarkkailuvaltuuskuntia on lähetetty moniin vanhoihin eurooppalaisiin demokratioihin.
Observation missions have been deployed to many old European democracies.
FinnishTarkista, että varmistusviesti on lähetetty edelleen toisesta tilistäsi.
Look for a verification email that was forwarded from the other account.
FinnishAsiaa koskevat ohjeet on lähetetty Euroopan standardointijärjestöille.
The relevant instructions have been sent to the European standardisation organisations.
FinnishHe tutkivat kaikki kokeet, jotka oli lähetetty FDA:lle hyväksymistä varten.
They took all of the trials which were submitted to the FDA as part of the approval package.

Other dictionary words

Finnish
  • lähetetty

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Thai dictionary.