FI lähetin
volume_up
{noun}

lähetin (also: radiolähetin)

Context sentences for "lähetin" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMicrosoft Bluetooth Notebook Mouse 5000:n mukana ei tulee omaa lähetin-vastaanotinta.
The Microsoft Bluetooth Notebook Mouse 5000 does not include its own transceiver.
FinnishLähetin 7. lokakuuta kirjeen vastaukseksi Paolo Costalle ja korostin useita näkökohtia.
In my letter replying to Mr Costa, sent on 7 October, I stressed several points.
FinnishKaikkien Microsoftin laitteiden lähetin-vastaanottimissa ei ole First Connect -painiketta.
Some Microsoft devices do not have First Connect buttons on their transceivers.
FinnishTein vain pitkiä kävelyjä pitkin luostarin tietä ja lähetin postikortteja rakkaimmilleni.
I just took walks along the monastery road and sent postcards to loved ones.
FinnishLähetin-vastaanotin kiinnittyy hiiren pohjaan kuljetuksen ajaksi.
Snap the transceiver into the bottom of the mouse for ultimate portability.
FinnishLähetin välittömästi surunvalittelukirjeet Kiinan lähettiläille Puolassa ja Brysselissä.
I sent letters of condolence to the Chinese ambassadors in Poland and Brussels straight away.
FinnishLaite on havaittavissa (yrittää muodostaa yhteyttä lähetin-vastaanottimeen).
Device is discoverable (trying to connect to the transceiver).
FinnishLähetin tuolle toimittajalle välittömästi osanottoviestin parlamentin puolesta.
Naturally I immediately offered this journalist all our sympathy, on behalf of the European Parliament.
FinnishVoit välttää lähetin-vastaanottimen häiriöt, jos et aseta laitetta seuraavanlaisten esineiden lähelle:
To prevent transceiver interference, avoid using your device near objects such as:
FinnishLähetin pääministerille Kanille henkilökohtaisen viestin välittömästi tämän katastrofin jälkeen.
I sent a personal message to Prime Minister Kan immediately after this catastrophic event.
FinnishViime maanantaina lähetin kirjeen Brysselistä Itävaltaan, eikä se ole vieläkään saapunut perille.
Last Monday, I sent a letter from Brussels to Austria, and it has still not arrived there.
FinnishLähetin teille tästä kirjeen, ja yksikkönne vahvisti, että asia korjataan.
I sent you a note and I received confirmation from Parliament' s services that this will be corrected.
FinnishArvoisa puhemies, lähetin teille viime viikolla Väli-Amerikan tilannetta koskeneen kirjeen.
Mr President, I took the liberty of writing to you last week on the situation in Central America.
FinnishLähetin kirjeen, johon neuvoston puheenjohtaja äsken viittasi ja jossa esitin useita kysymyksiä.
I sent a letter - to which the President-in-Office just referred - with a number of questions.
FinnishKuten tiedätte, lähetin samana yönä Vatikaaniin viestin, jonka teksti on jaettu teille.
As you know, that same night I sent a message to the Vatican, the text of which has been distributed to you.
FinnishPuhuin puhelimessa ja lähetin sähköposteja ystäville ja kollegoille.
I got on the phone and emailed to friends and colleagues.
FinnishLähetin opettajat pois 10-vuotiaiden oppilaiden ryhmästä.
I sent all the teachers away from my group of 10 year-old students.
FinnishLangaton lähetin-vastaanotin ja laite on sijoitettu oikein.
The wireless transceiver and device must be situated correctly.
FinnishOminaisuudet Luotettava langaton yhteys Bluetooth-yhteensopivaan tietokoneeseen ilman lähetin-vastaanotinta.
Features Reliable, transceiver-free wireless connection to your Bluetooth-enabled computer.
FinnishLähetin yli 8 000 kutsua hyvin erilaisille elimille.
I sent out more than 8 000 invitations to a diverse range of bodies.