"lähettäessään" English translation

FI

"lähettäessään" in English

See the example sentences for the use of "lähettäessään" in context.

Context sentences for "lähettäessään" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishAivan samoin kuin vuonna 1968 se ei nytkään epäröinyt lähettäessään tankit paikalle poliittisten päämääriensä saavuttamiseksi.
Just as in 1968, it has not hesitated to send in tanks to achieve its political goals.
FinnishEuroopan unioni on jo omaksunut tärkeän roolin lähettäessään joukkojaan alueelle ja tarjotessaan humanitaarista apua.
By sending out EU troops and providing humanitarian aid, Europe has already played an important role.
FinnishOlen vakuuttunut, että Euroopan unioni oli täysin oikeassa lähettäessään hyvissä ajoin tarkkailijaryhmän rauhoittamaan tätä vaalitaistelua.
I am convinced that the Union was right, profoundly right, to send this mission, a long time in advance, in order to bring an element of calm to this campaign.
FinnishEU on itsekin tulliliitto, joten EU:n yritysten ei tarvitse suorittaa tarkastuksia eikä maksaa tullimaksuja lähettäessään tuotteita EU:n sisällä.
Because the EU itself is a customs union, EU businesses do not have to perform any checks or pay any duties when they send products across internal EU borders.
FinnishMielestäni EU tekee väärin lähettäessään eurooppalaisen teollisuuden maailmanmarkkinoille lyijykengissä, kun amerikkalaiset kumppanimme ovat lenkkitossuilla Intiassa.
I think it is wrong for us in the EU to send European industry out onto the world market with leaden shoes while our American friends are in trainers in India.
FinnishKiinan hallitus oli oikeassa lähettäessään poliisijoukkoja ja sotilaita taltuttamaan väkivalta ja estämään Han-kiinalaisten uiguureihin kohdistamat kostoiskut.
The Chinese Government quite properly deployed police and military personnel to quell the violence and stop the retaliatory attacks by the Han population on the Uighurs.
FinnishKun tämä kysymys otettiin esille muutama kuukausi sitten, kyseinen elin toimi typerästi lähettäessään kirjeen Managuaan ja ilmoittaessaan, että vierailua ei aiota tehdä tänä vuonna.
When this question was raised some months ago, the body concerned foolishly wrote to Managua and said it is not intended to make a visit during this year.
FinnishTästä syystä on lisättävä avoimuutta sekä tiedotusta oikeuksista ja velvollisuuksista, joita yritysten on noudatettava lähettäessään työntekijöitä työhön toiseen jäsenvaltioon.
What is needed, therefore is greater transparency and more information on the rights and obligations to be complied with when businesses become involved in the posting of workers.
FinnishKiitän teitä tuestanne, ja pyydän jo nyt, että parlamentti toisi esille EU:n uutta korkeakouluopetuksen yhteistyöpolitiikkaa lähettäessään valtuuskuntia uusiin Tempus-maihin.
I would like to thank you for your support and I would ask Parliament, when it sends a parliamentary delegation to one of these new Tempus countries, to stress our new university cooperation policy.

Other dictionary words

Finnish
  • lähettäessään

Have a look at the English-Indonesian dictionary by bab.la.