"lähettiläät" English translation

FI

"lähettiläät" in English

See the example sentences for the use of "lähettiläät" in context.

Context sentences for "lähettiläät" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTämä sanoma sisältyy muistioon, jonka dalai-laman lähettiläät esittivät Kiinan hallitukselle.
This is the message of the memorandum that the Dalai Lama's Tibetan envoys presented to the Chinese regime.
FinnishLähettiläät lyövät lukkoon 15 prosenttia laeista.
Fifteen percent are settled by the ambassadors.
FinnishCoreper-lähettiläät tarkastelevat, kuinka jäsenvaltioiden korkealaatuiset diplomaatit saadaan parhaiten yksikköön varhaisessa vaiheessa.
The COREPER ambassadors are looking at how best to ensure that high-quality Member States' diplomats can be brought into the service early.
FinnishEuroopan unionin lähettiläät Bangkokissa pitävät yhteyttä Thaimaan hallitukseen, jotta pakolaiset saisivat tarvittavan suojan ja turvan.
European Union ambassadors in Bangkok are in touch with the government of Thailand about the need to provide shelter and protection for refugees.
FinnishKomissio pitää kuitenkin tärkeänä toistaa, että lähettiläät toimivat aina vapaaehtoisuuden pohjalta ja että heidän näkemyksensä ovat heidän omia näkemyksiään.
In any case, the Commission thinks that it is important to reiterate that the ambassadors would always act on a volunteer basis and the views that they would convey would be their own views.

Other dictionary words

Finnish
  • lähettiläät

Translations into more languages in the bab.la English-Finnish dictionary.