"lähettiläitä" English translation

FI

"lähettiläitä" in English

See the example sentences for the use of "lähettiläitä" in context.

Context sentences for "lähettiläitä" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishHe ovat maassaan etupäässä lähettiläitä maansa avautumiselle kohti Euroopan unionia.
At home, most of them want Moldova to become more open to the European Union.
FinnishNäin meillä on tuhansia lähettiläitä vastavuoroiselle yhteistyöllemme.
These will constitute thousands of ambassadors for our mutual cooperation.
FinnishKomissio ei aio määrätä lähettiläitä koskevista erityislinjauksista.
The Commission has no intention of imposing a particular line on them.
FinnishTätä "eurooppalaista brändiä" kannattelemaan tarvitaan hyviä lähettiläitä.
This 'brand Europe' must be borne by true ambassadors.
FinnishTervehdin tässä yhteydessä suklaata ja makua puolustavia lähettiläitä, jotka ovat yleisölehterillä.
And here, I welcome the ambassadors of chocolate and of good taste who are taking the floor today.
FinnishJos nimitämme lähettiläitä, juuri heidän on tarvittaessa käytävä vuoropuhelua Miloseviin kanssa.
FinnishIkään kuin direktiivin vastustajilla olisi hallussaan elämän suojelua koskeva monopoli ja sen puolustajat olisivat jollakin tavalla kuoleman lähettiläitä!
As if the directive's opponents had a monopoly on protecting life and its supporters were messengers of death!
Finnish   Haluaisin tietää, eikö komission jäsenen Potočnikin mielestä hyvän tahdon lähettiläitä koskeva hanke ole hieman naurettava.
   I should like to know whether Commissioner Potočnik does not think that the project involving goodwill ambassadors might appear ridiculous.
FinnishTiedän myös, että monet kansalaiset Euroopan unionissa eivät ymmärrä, miksi Tanskan pääministeri kieltäytyi tapaamasta arabimaailman lähettiläitä.
I also know that many people in Europe cannot understand why the Danish Prime Minister refused to meet ambassadors from the Arab world.
FinnishPäinvastoin, se vahvistaa maiden erityisiä kansallisia identiteettejä ja luo yhtenäisen eurooppalaisen kulttuurin, jotta voisimme olla tehokkaampia Euroopan lähettiläitä maailmalla.
Rather, it strengthens their particular national identity and brings our European culture together so that we may be a more effective ambassador in the world.

Other dictionary words

Finnish
  • lähettiläitä

Even more translations in the Hindi-English dictionary by bab.la.