"lämpötilaan" English translation

FI

"lämpötilaan" in English

See the example sentences for the use of "lämpötilaan" in context.

Context sentences for "lämpötilaan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKuinka voimme olla varmoja, että Thaimaassa kypsennetty liha on kuumennettu oikeaan lämpötilaan?
How can we be sure that meat cooked in Thailand has reached the correct temperature?
FinnishNe vaikuttavat kehon painoon ja lämpötilaan.
They affect body weight and temperature.
FinnishMitä istuntosalin tämänhetkiseen lämpötilaan tulee, unionin säännökset tuskin sallivat työntekoa tällaisissa olosuhteissa.
As far as the current temperature in the Chamber is concerned, the union probably would not allow work to be done under these conditions.
FinnishTämä koskee tarkistuksia 4, 5 ja 6, jotka liittyvät muun muassa lämpötilaan, mutta myös joihinkin muihin käytännöllisiin asioihin.
These concern Amendments Nos 4, 5 and 6, which deal, among other things, with temperature, but also a number of other practical points.
FinnishTähän mennessä arktisen alueen valkoinen pinta on heijastanut 80 prosenttia alueelle osuvasta auringonvalosta ja on siten vaikuttanut maapallon lämpötilaan ja paikalliseen lämpötilaan.
To date, the white surface of the Arctic ice reflected 80% of sunlight falling in the area, thereby affecting global and local temperatures.

Other dictionary words

Finnish
  • lämpötilaan

Moreover, bab.la provides the English-Japanese dictionary for more translations.