"lämpötilasta" English translation

FI

"lämpötilasta" in English

See the example sentences for the use of "lämpötilasta" in context.

Context sentences for "lämpötilasta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishHyötysuhde näissä reaktoreissa on alhainen johtuen alhaisesta lämpötilasta.
And the reason the efficiencies are so low is these reactors operate at pretty low temperature.
FinnishItse asiassa tässä alla on pieni lukema planeettamme ilmakehästä, paineesta ja lämpötilasta.
There's actually a little read out down there of our planetary atmosphere, pressure and temperature.
FinnishSaan saman vaikutelman lukiessani Karl-Heinz Florenzin mietintöä: vaikutelman, että parlamentti aikoo äänestää maapallon lämpötilasta.
I get the same impression from reading Mr Florenz's report: the impression that this Parliament intends to vote on the world's temperature.
FinnishOlen sen vuoksi tyytyväinen, että käsiteltävänämme olevaan ehdotukseen sisältyy paljon hyviä päätöksiä ilmanvaihdosta, lämpötilasta ja lastausramppien kaltevuudesta.
I am therefore delighted that the proposal on the table contains so many good decisions about ventilation, temperature and gradients of loading ramps.

Other dictionary words

Finnish
  • lämpötilasta

Have a look at the Greek-English dictionary by bab.la.