"länsi ja itä" English translation

FI

"länsi ja itä" in English

See the example sentences for the use of "länsi ja itä" in context.

Similar translations for "länsi ja itä" in English

länsi noun
English
länsi- adjective
English
ja conjunction
English
itä noun
English
itä- adjective

Context sentences for "länsi ja itä" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishEnsimmäinen oli Länsi- ja Itä-Saksan ihmisten välinen keskinäinen ymmärrys.
The first was for the people of West and East Germany to understand each other.
FinnishVuoden 2004 laajentuminen itään sinetöi Länsi- ja Itä-Euroopan rauhanomaisen yhdistymisen.
The eastern enlargement of 2004 sealed the peaceful reunification between Western and Eastern Europe.
FinnishToivon, etteivät Länsi- ja Itä-Eurooppa unohtaisi Itä-Euroopan kulttuurin erityissaavutuksia.
I hope that Western Europe and Eastern Europe will not forget the special achievements of Eastern European culture.
FinnishLänsi- ja Itä-Saksan johtajat kokoontuivat innostuneena yhteen juhlallisessa ja riemukkaassa ilmapiirissä.
The leaders of West and East Germany enthusiastically came together in an atmosphere marked by solemnity and joy.
FinnishOlen syvästi vakuuttunut siitä, että tämä Länsi- ja Itä-Euroopan välinen jännite johtaa hyviin yhteistyöhankkeisiin.
I am firmly convinced that this tension between Western and Eastern Europe will lead to good cooperative projects.
FinnishMuistutan vain Saksan liittotasavallan Bundesbankin menettelystä Länsi- ja Itä-Saksan taloudellisen yhdentymisen tapahtuessa.
I would remind the House of what the Bundesbank did after the monetary union between East and West Germany.
Finnish- (HU) On vaikea kirjoittaa yhteistä Euroopan historiaa, koska toisen maailmansodan jälkeen Länsi- ja Itä-Eurooppa elivät eri historiaa.
- (HU) It is difficult to write a common European history, since after World War II, the western and eastern halves of Europe lived through different histories.
FinnishTonava-joki on yhdistänyt perinteisesti Länsi- ja Itä-Euroopan ja Tonavan alueeseen kuuluminen on kehittänyt yhteisöllisyyden tunnetta ihmisissä.
Historically, the River Danube has connected Western and Eastern Europe and belonging to the Danube Region has evolved a sense of community among people.
FinnishIlmastonsuojelun yhteistä strategiaa laadittaessa EU:n poliitikkojen olisi myös otettava huomioon Länsi- ja Itä-Euroopan maiden välinen taloudellinen epäsuhtaisuus.
When establishing a common strategy for protecting the climate, EU politicians should also take into account the economic disproportions between the countries of Western and Eastern Europe.
FinnishUkrainan hallituksen toiminta perustui toiveeseen siitä, että useimmat EU:n jäsenvaltiot tukisivat sitä Länsi- ja Itä-Euroopassa perinteisesti vallinnen Venäjän vastaisen asenteen vuoksi.
Kiev based its action on the hope that, as a result of the traditional anti-Russian sentiment in Western and Eastern Europe, it would be able to gain the support of most EU Member States.

Other dictionary words

Finnish
  • länsi ja itä

Search for more words in the English-Polish dictionary.