"länsiosassa" English translation

FI

"länsiosassa" in English

See the example sentences for the use of "länsiosassa" in context.

Context sentences for "länsiosassa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishVäkivaltaisuudet kuitenkin jatkuvat Darfurissa maan länsiosassa.
However, the conflict continues in Darfur, in the western part of the country.
FinnishKriisi koettelee lähinnä maan länsiosassa elävää etnistä rohingya-vähemmistökansaa.
This problem mainly concerns the Rohingya ethnic minority, who live in the western part of the country.
FinnishOtan esimerkiksi Talayuelan kaupungin Espanjan länsiosassa sijaitsevalta Extremaduran alueelta.
I shall take the town of Talayuela in the Extremadura region of western Spain as an example.
FinnishIhmiset elävät pelossa, eivätkä pelkästään Nepalin länsiosassa.
People are living in fear, and by no means only in western Nepal.
FinnishKyseessä on laaja alue Kiinan länsiosassa Kuenlun-vuorten sekä Altai- ja Pamir-vuorten välissä.
It is a vast region in the west of China between the Kuenlun Mountains and the Altai and Pamir ranges.
FinnishIhmisiä ei ole päästy auttamaan Gaddafin hallinnassa olevassa Libyan länsiosassa.
Where we have not been able to reach affected populations is in the western part of Libya under the control of Gaddafi.
FinnishShannonin lentokenttä Irlannin länsiosassa toimii laajan Pohjois-Atlantin alueen lennonjohtokeskuksena.
Shannon Airport in the west of Ireland provides air traffic control for a large area of the North Atlantic.
FinnishOlen itse kotoisin eräältä Euroopan unionin reuna-alueelta, Taalainmaasta, joka on Keski-Ruotsin länsiosassa Norjan rajalla.
I myself come from one of the EU's border areas, Dalecarlia, in central-west Sweden, on the Norwegian border.
FinnishSamanlaisia tilanteita syntyi Ranskan länsiosassa, jossa monet kulkukelvottomat tiet ruuhkauttivat liikennejärjestelmän.
Similar situations arose in the western part of France, where many roads were impassable to traffic and caused gridlock to the transport system.
FinnishSlovakialla on valitettavasti kyseinen geologinen ympäristö maan länsiosassa, ja kaasuvirran suunnan muuttaminen ei ole helppo toimenpide.
On the other hand, Slovakia unfortunately has those geological positions in the western part of the country and to reverse the flow is not an easy operation.
FinnishToisessa paikassa aktivistit jakoivat ohikulkijoille julistuksen tekstiä, ja maan länsiosassa Grodnon kaupungissa järjestettiin mielenosoitus.
At another location activists handed out to passers-by the text of the declaration and in the west of the country in the town of Grodno a demonstration took place.
FinnishEn voi hyväksyä kyseistä tasoa, koska minusta se tarjoaa vähän tuensaantimahdollisuuksia alueille, jotka vaativat tukea, mukaan luettuna EU:n länsiosassa.
This range is unacceptable to me because it offers the prospect of payments to few areas that require support, including in the western part of the EU.
FinnishVoisiko komissio kertoa Odysseus-projektin avulla saavutetuista tuloksista laittoman maahanmuuton torjumiseksi Välimeren länsiosassa ja Atlantin alueella?
Can the Commission provide information on the success of Operation Ulysses in curbing illegal immigration in the western Mediterranean and the Atlantic?
FinnishVoisiko neuvostolle kertoa Odysseus-projektin avulla saavutetuista tuloksista laittoman maahanmuuton torjumiseksi Välimeren länsiosassa ja Atlantin alueella?
Can the Council provide information on the success of Operation Ulysses in curbing illegal immigration in the western Mediterranean and the Atlantic?
FinnishMonet Darfurin länsiosassa sijaitsevat Sudanin leirit näyttävät olevan edelleen aseistettujen Janjaweed-miliisijoukkojen ja Sudanin hallituksen valvonnassa.
It appears that many camps in the western region of Darfur in Sudan are still in control of both the Janjaweed armed militia and the Sudanese Government.
FinnishBrittiläiset maanviljelijät ja erityisesti maanviljelijät Keski-Englannin länsiosassa, jota edustan, odottavat tähän ongelmaan pikaista ratkaisua.
What British farmers, and in particular farmers in the English West Midlands region that I represent, are looking for is a speedy resolution to this particular problem.
FinnishRanskan länsiosassa yli 4 000 mehiläispesää on kärsinyt viljapelloille levitetyistä sienimyrkyistä, ja 70 prosenttia hunajantuotannosta on jo menetetty.
In Western France, because of fungicides sprayed on fields of wheat, more than four thousand hives have been affected and 70% of honey production has already been lost.
FinnishVaikka keskustelun aiheena on Kiina, keskustelua ei voi käydä huomioimatta Kiinan länsiosassa sijaitsevalla Xinjiangin alueella raportoituja merkittäviä viimeaikaisia tapahtumia.
And, although the subject is China, it of course takes place against the background of some significant developments in Xinjiang in the western part of China.
FinnishPuhukaamme siitä, että laajentuminen ei uhkaa ympäristönsuojelua, päinvastoin, että EU:n normit ovat lähivuosina voimassa koko Euroopassa eikä vain sen länsiosassa.
Let us say that enlargement presents no risk to environmental protection, on the contrary that in a few years' time EU standards will apply in the whole of Europe and not just in the western part.

Other dictionary words

Finnish
  • länsiosassa

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Czech-English dictionary.