"länsipuolella" English translation

FI

"länsipuolella" in English

See the example sentences for the use of "länsipuolella" in context.

Context sentences for "länsipuolella" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTurskakantojen tilanne näyttää olevan samanlainen Kattegatissa, Irlanninmerellä ja Skotlannin länsipuolella.
Cod stocks in the Kattegat, Irish Sea and west of Scotland waters are in similar condition.
FinnishMainitsen esimerkkinä Irlannin länsipuolella 840-1 300 metrin syvyydessä toteutetusta kalastustoiminnasta saadut tieteelliset todisteet.
In fact, to give you an example, there is scientific evidence from fishing operations at 840 to 1300 metres in the west of Ireland.
FinnishKaksi vuotta sitten Skotlannin länsipuolella kalastajat esittivät suunnitelman suojella valkolihaisia kaloja, mutta odottaessa kanta ehtyy edelleen.
Two years ago West of Scotland fishermen tabled a plan to conserve white fish but, while they wait, stock depletion continues.
FinnishEsimerkiksi Grossmarkthallen länsipuolella oleva katu (Oskar-von-Miller-Strasse) on muuttanut ilmettään niin, että sen varrella on nykyään vain asuin- ja toimistorakennuksia.
For instance, the street on the western side of the Grossmarkthalle (Oskar-von-Miller-Strasse) has been fully redeveloped with residential and office buildings.
FinnishOstendin kaupunginosan muodonmuutos on vilkkainta Grossmarkthallen länsipuolella, missä Mainin varren teollisuusalue muuttuu vähitellen houkuttelevaksi asuinalueeksi viheralueineen.
The former industrial zone along the banks of the river Main to the west of the Grossmarkthalle site is gradually evolving into an attractive residential area with green spaces.

Other dictionary words

Finnish
  • länsipuolella

Translations into more languages in the bab.la English-Russian dictionary.