"länsirannikon" English translation

FI

"länsirannikon" in English

See the example sentences for the use of "länsirannikon" in context.

Context sentences for "länsirannikon" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTämän vuoksi Souchet´n mietintöön on ehdotettu tarkistusta, joka koskee länsirannikon edustusta.
Hence the amendment to the Souchet report about a West Coast presence.
FinnishEsimerkissä on käytetty Yhdysvaltain länsirannikon aikaa.
The date and time shown in the example is in Pacific Standard time.
FinnishIrlanti todellakin kaipaa kipeästi läntistä rautatielinjaa länsirannikon kaupunkien ja kylien välille.
Ireland urgently needs a Western Corridor rail line to link the towns and cities along the west coast.
FinnishLänsirannikon maankäyttö muodostuu pääasiassa karjankasvatuksesta: lampaista, nautakarjasta ja villeistä hirvieläimistä.
The land use on the west coast is predominantly livestock: sheep and cattle and wild deer.
FinnishIrlanti on saari Euroopan länsirannikon edustalla.
It is an island off the west coast of Europe.
FinnishEuroopan länsirannikon valtiot rikastuivat aikanaan siirtomaavalloituksilla ja ohjaamalla kehitysmaiden taloutta.
In the past, the west coast of Europe became rich as a result of colonial conquests and of controlling the economy in the Third World.
FinnishAsia kiinnostaa minua henkilökohtaisesti ja minulla on siitä vähän tietojakin, koska olen kotoisin Irlannin länsirannikon kalastusalueelta.
I have a personal interest and I know just a little about it coming as I do from the fishing coast on the west of Ireland.
Finnish   Arvoisa puhemies, Skotlannin saaristoyhteisöjen taloudellinen ja sosiaalinen elämä riippuu suuresti länsirannikon lauttaliikennelinjoista.
   Mr President, the economic and social life of the island communities of Scotland is very heavily dependent on the west-coast ferry routes.
FinnishIrlannin länsirannikon kalastajat ymmärtävät, että he saavat kalastaa vain kaksikymmentä prosenttia alueensa lähivesien rikkaan kalakannan kaloista.
Fishermen on the west coast of Ireland recognize that they are allowed to catch only twenty per cent of the rich fishing resources which are adjacent to their region.
FinnishMinun on käsiteltävä näitä asioita omassa vaalipiirissäni: Irlannin länsirannikon kalastajat valittavat Hollannissa rekisteröityjen alusten harjoittavan törkeää liikakalastusta.
I have to deal with these things in my own constituency: fishermen off the west coast of Ireland complain of gross overfishing by Dutch-registered vessels.
FinnishArvoisa puhemies, ensiksi haluan vastustaa kiusausta luetella kaikki länsirannikon pääradan asemat, jotka ovat vaalipiirissäni sekä kaikki, jotka ovat Penniinien poikki kulkevalla reitillä.
Mr President, first of all I will resist the temptation to list all the stations on the West Coast main line in my constituency and also on the trans-Pennine route.
FinnishSuosittelisin sitä, että Irlannin hallitus toisi tämän aiheen vielä kerran esiin, jos se - enkä yhtään epäile sanojanne, kun sanotte niin - on Irlannin länsirannikon asukkaille tärkeä.
I would advise the Irish Government to bring the matter up again if as you say - and I do not doubt your words - it is important to the people of the west coast of Ireland.

Other dictionary words

Finnish
  • länsirannikon

Translations into more languages in the bab.la English-Swedish dictionary.