"läpi" English translation

FI

"läpi" in English

EN
EN

FI läpi
volume_up
{noun}

läpi (also: reikä, isku, rei'ittäjä, rei'itin)
volume_up
punch {noun}
Ohjelman toiminnan salliminen palomuurin läpi (kutsutaan joskus myös eston poistamiseksi) tarkoittaa samaa kuin reiän tekeminen palomuuriin.
Allowing a program to communicate through a firewall (sometimes called unblocking) is like punching a hole in the firewall.

Context sentences for "läpi" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishLukuvuoden 2011–2012 kuluessa opiskelijat kävivät läpi kolme kilpailukierrosta.
The competition comprised three rounds, spanning the academic year 2011/2012.
FinnishLiègen alue on jo käynyt läpi terästeollisuuden kriisin ja maksanut siitä kalliisti.
The Liège region has already experienced and paid heavily for the steel crisis.
FinnishEn valitettavasti voi nyt käydä läpi kaikkia tänään esille ottamianne kysymyksiä.
But unfortunately I cannot explore all the different paths you have mentioned today.
FinnishAjattelimme: "No, he syöksyvät läpi porteista, he tulevat rakastamaan tätä."
And we thought, "Oh, they're going to storm the gates, they're gonna love it."
FinnishKotimaassani 80 prosenttia ihmisistä on kastettu ja käyttää ristiä läpi koko elämänsä.
In my country, 80% of the people are baptised and wear a cross their whole life.
FinnishKun kalaa oli runsaasti, katsoimme usein sääntöjenvastaista toimintaa läpi sormien.
When stocks were plentiful, we would often turn a blind eye to unregulated activity.
FinnishSe on laajalle levinnyt ilmiö läpi eteläisen Aasian, mukaan lukien Malediivit.
It's a widespread phenomenon throughout South Asia, including the Maldives.
FinnishKävimme ensimmäisinä läpi koko kiertokulun tyytyväisyydestä epätoivoon ja takaisin.
We were first in the whole cycle from complacency to despair and back again.
FinnishNiinpä käymme asian erittäin tarkasti läpi, jotta kaikki saadaan hyvälle tolalle.
We shall therefore look into it properly to ensure that everything is as it should be.
FinnishNiistä ei kuitenkaan usein piitata, niitä ei saada riittävästi läpi tai valvota.
But they are often ignored, or are inadequately implemented or monitored.
FinnishTarvitaan maailman sisäpolitiikkaa, jotta ihmisoikeudet saavat lyötyä itsensä läpi.
On the contrary, we need a worldwide internal policy to help establish human rights.
FinnishEn käy läpi yksityiskohtia, mutta englanninkielinen versio on autenttinen.
I will not go into the details, but the authentic version is the English version.
FinnishStrategia on laaja, eikä minulla ole aikaa käydä läpi jokaista näkökohtaa.
The strategy is comprehensive, and I do not have time to go into every aspect.
FinnishSiinä myös käydään läpi talous- ja rahaliiton (EMU) rakennetta ja toimintaa.
It also explains the structure and functioning of Economic and Monetary Union (EMU).
FinnishNäin ollen uskomme, että kaikki tieteelliset ongelmat on käyty kokonaan läpi.
Therefore, we believe that all scientific issues have been fully addressed.
FinnishTätä seikkaa ei voida muuttaa, ja tässä suhteessa mitään ei saa katsoa läpi sormien.
This fact cannot be altered and on this score, nothing should be overlooked.
FinnishSilmät kiinni ja tästähän ei varmaan läpi mennä!
Mr President, Mr Commissioner, shutting our eyes is not going to achieve anything.
FinnishEn pysty käymään tässä läpi kaikkia energia-alan toimintasuunnitelman näkökohtia.
This is not the place to describe all aspects of the energy Action Plan.
FinnishSallinette, että käyn hyvin nopeasti läpi tärkeimmät syyt komission kantaan.
Let me outline very briefly the main reasons for the Commission's position.
FinnishParlamentti voi käyttää tarvitsemansa ajan käydäkseen nämä ehdotukset tarkasti läpi.
Parliament can have the time it needs to examine these proposals carefully.