"läpi elämän" English translation

FI

"läpi elämän" in English

See the example sentences for the use of "läpi elämän" in context.

Similar translations for "läpi elämän" in English

läpi noun
English
läpi preposition
English
elää verb

Context sentences for "läpi elämän" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishSiellä koetut asiat säilyvät jokaisen muistoissa läpi koko elämän.
People retain memories of what happened there for the rest of their lives.
FinnishLisäksi vihannesten syöminen lapsuudesta asti on terveellinen tapa, joka säilyy läpi elämän.
Furthermore, eating vegetables from childhood is a good habit that continues throughout life.
FinnishAngela Patton työskentelee Camp Divassa auttaakseen tyttöjä ja heidän isiään pysymään yhteydessä läpi elämän.
At Camp Diva, Angela Patton works to help girls and fathers stay connected and in each others' lives.
FinnishHe vain ajelehtivat läpi elämän yrittäen jaksaa sitä.
They simply go through their lives getting on with it.
FinnishSilloin tehdyt ratkaisut, silloin saatu hoito, rakkaus ja turvallisuus näkyvät koko ihmisen elämän läpi.
The decisions made then, the care and love received and the security that a child has felt will be conspicuous throughout a person's life.
FinnishTällainen syrjintä seuraa naisia läpi elämän aina eläkeikään saakka, sillä myös eläkejärjestelmät ovat naisia syrjiviä.
Moreover, this discrimination follows women throughout their lives, right up to retirement age with pensions systems that also discriminate against women.
FinnishOlisi julmaa ja epäoikeudenmukaista kieltää lapselta mahdollisuus tulla rakastetuksi ja saada ohjausta läpi elämän rakastavilta ja tukevilta vanhemmilta.
Denying innocent children the opportunity of being loved and guided through life by loving parents who are there for them would be cruel and unjust.
FinnishJo peruskoulutuksessa ja sen jälkeen läpi elämän jatkuvan oppimisen osana täytyy pyrkiä välittämään ja edistämään yrittäjyyden ajatusta ja talouteen liittyvää tietoutta.
Even during initial training and then in the course of lifelong learning, entrepreneurship and knowledge of business practices must be imparted and encouraged.

Other dictionary words

Finnish
  • läpi elämän

Even more translations in the Romanian-English dictionary by bab.la.