"läpikäyminen" English translation

FI

"läpikäyminen" in English

See the example sentences for the use of "läpikäyminen" in context.

Context sentences for "läpikäyminen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTämän ohjelman läpikäyminen vie noin 30 minuuttia.
The tutorial takes about 30 minutes to complete.
FinnishAina on tiedetty, että näiden vaikeiden, arkaluonteisten ja herkkien poliittisten asioiden läpikäyminen kestäisi kauan.
It was always going to take time to tease through what were very difficult, delicate and sensitive political matters.
FinnishTämän vaiheen läpikäyminen on ollut melko monimutkaista, mutta voin vakuuttaa teille, että tässä tavoitteessa ei ole mitään epärealistista.
We have been through a tough period, but I can assure you that there is nothing unrealistic in this goal.
FinnishSen käyttäminen olisi varmasti ollut nopeampaa ja halvempaa kuin juuri läpikäymämme menettelyn läpikäyminen.
It would be less time-consuming and less expensive surely to have used that rather than go through the procedure we have just gone through.

Other dictionary words

Finnish
  • läpikäyminen

Search for more words in the Hungarian-English dictionary.