"läpileikkaus" English translation

FI

"läpileikkaus" in English

FI läpileikkaus
volume_up
{noun}

läpileikkaus (also: poikkileikkaus)
Edustajilla on "erityinen asema" sitä kautta, että heidän katsotaan olevan "läpileikkaus väestöstä".
Representatives do have a ‘special status’ which is conferred on them because they are seen as a ‘cross-section of the population’.

Context sentences for "läpileikkaus" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishSen on keskityttävä Euroopan kansalaisten odotuksiin, joten toivon myös, että ryhmä olisi läpileikkaus monimuotoisesta nyky-Euroopasta.
It needs to focus on the expectations of Europe's people, and I also hope that this group will be representative of the diversity of the Europe of today.
FinnishMietintö on laaja läpileikkaus erilaisista välineistä, joiden avulla varmistetaan vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen toteuttaminen.
The report is a broad survey of the various instruments aimed at ensuring the establishment of an area of freedom, security and justice.
FinnishEIP:n uusi hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskeva selvitys on hyödyllinen ja tiivis läpileikkaus sen lukuisista hallinnointi- ja ohjausjärjestelmään liittyvistä toimista.
The new EIB corporate governance statement provides a useful summary of its policies across a range of corporate governance aspects.
Finnish.– Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Barnier, hyvät kollegat, tämä mietintö on läpileikkaus asiasta, siinä tunnistetaan riskit ja esitetään ratkaisuja.
   .– Mr President, Commissioner Barnier, ladies and gentlemen, this is a report that takes a snapshot of a problem, identifies a risk and outlines some solutions.