"läpimeno" English translation

FI

"läpimeno" in English

EN

FI läpimeno
volume_up
{noun}

1. law

läpimeno (also: hyväksyminen)

Context sentences for "läpimeno" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKaikkien ehdotusten läpimeno tietäisi unionin vuotuisiin kuluihin n. 350 miljoonan ecun lisäystä.
If all the proposals are passed, the Union's expenditure will increase by 350 million ECUs.
FinnishJos taas koko mietintö kaatuu, se olisi paljon vakavampi asia kuin tämän yksittäisen ehdotuksen läpimeno.
If the whole report were to fall by the wayside, that would be far more serious than this individual proposal going through.
FinnishMielestäni tällaisen olettamiseen ei sisälly riskejä neuvoston tai komission kannalta, sillä läpimeno on taattu.
I believe that this hypothesis does not put the Council or the Commission at any risk, since its success is guaranteed.
FinnishSen läpimeno oli onni, mutta näkemyksen sen sisältämistä asioista pitää laajentua sekä parlamentissa että muilla tahoilla.
It was fortunate that it was passed, but we must gain a broader understanding of what is involved, both here in Parliament and elsewhere.
FinnishSiten mahdollistettaisiin kaikkien maassa tehtävien merkittävien investointien läpimeno niin, että hallitusta voidaan jossakin määrin valvoa.
That would allow all major investments in the country to go through, but the government would more or less be placed under guardianship.
FinnishVoisiko osastonne mitenkään toteuttaa koulutusohjelmaa niin, että varmistetaan tämän viestin läpimeno kaikkialla Euroopassa ja jokaisessa jäsenvaltiossa?
Is there any possibility that an education programme could be run by your department to ensure that message is got across throughout Europe and in each Member State?
FinnishOn jo korkea aika estää näiden todella alkukantaisten laillisten päätösten, jotka osoittavat täydellistä halveksuntaa ihmisarvoa kohtaan, läpimeno Nigeriassa ja muualla.
It is high time that these highly antiquated legal decisions, which show complete contempt for human dignity, are prevented from being passed in Nigeria and elsewhere.