"läpimurron" English translation

FI

"läpimurron" in English

See the example sentences for the use of "läpimurron" in context.

Context sentences for "läpimurron" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMeidän on löydettävä myönteinen sävy, jos aiomme yrittää tehdä tilanteessa läpimurron.
We must strike a positive note if we are to try to break through the situation.
FinnishToivon, että saamme tarvittavan enemmistön ehdotuksen taakse tämän läpimurron saavuttamiseksi.
I hope that we will receive the necessary majority to achieve that breakthrough.
FinnishToivon, että voimme saada aikaan tässä kuussa, toukokuussa, merkittävän läpimurron.
I hope that we will be able to achieve a substantial breakthrough in the course of this month.
FinnishOn välttämätöntä, että saavutamme läpimurron maataloutta koskevissa neuvotteluissa.
It is essential that we achieve breakthrough in the negotiations on the agricultural portfolio.
FinnishKatson, että historiallisen läpimurron jälkeen tarvitsemme uuden Solidaarisuuden aikakauden.
I think that following the historic breakthrough we need another period of Solidarity.
FinnishSe on oikea painopisteala, ja Euroopan unioni tarvitsee läpimurron.
That is a correct priority, and the European Union needs a breakthrough.
FinnishVuosi 1997 antoi loppujen lopuksi mahdollisuuden tehdä läpimurron, ainakin käsitteiden tasolla.
In the final analysis, 1997 enabled us to make a breakthrough, at least at the conceptual level.
FinnishKun tämä tapahtuu, olemme epäilemättä tehneet valtavan läpimurron.
When this happens, we will no doubt score a "win-win success".
FinnishOlemme aiemmin keskustelleet säännöllisesti siitä, miten voimme saada aikaan ihmisoikeuksien läpimurron.
We have frequently debated in the past how we can bring about a human rights breakthrough.
FinnishToivon, että voimme edelleen saada läpimurron aikaan neuvostossa.
I hope that we can still reach a breakthrough in the Council.
FinnishEmme saa antaa Dohassa saavutetun läpimurron vesittyä.
We must not allow the breakthrough at Doha to be watered down.
FinnishMielessäni on varsinkin verotus, ala, jolla puheenjohtajamaa onnistui todella tekemään läpimurron.
I am thinking in particular of taxation, an area in which the presidency has truly achieved a breakthrough.
FinnishOlemme nyt toisen merkittävän läpimurron kynnyksellä.
We are now on the eve of another remarkable breakthrough.
FinnishToivon kuitenkin, että komission jäsen onnistuu tekemään periaatteellisen läpimurron tässä asiassa.
Nevertheless, I hope that the Commissioner will succeed in achieving, in principle, a breakthrough on this score.
FinnishTässä asiassa on mielestäni parlamentti hänen kanssaan taistellut menestyksekkäästi Dohan läpimurron puolesta.
In my view, Parliament has fought with him a successful battle towards a breakthrough in Doha on this score.
FinnishNyt on korkea aika toteuttaa kaikki mahdolliset toimet läpimurron saavuttamiseksi tässä pitkittyneessä asiassa.
It is high time that all possible steps were taken to achieve a breakthrough in this long drawn-out affair.
FinnishJos saamme tämän läpimurron aikaan, olen ensimmäisenä onnittelemassa komission jäsen de Palaciota siitä.
If we accomplish this breakthrough, I will be the first to extend my best wishes to Mrs de Palacio in this connection.
FinnishOlemme saavuttaneet läpimurron eri aloilla.
We have achieved a breakthrough in different fields.
FinnishTeimme läpimurron EU:n liikennepolitiikassa.
We achieved a breakthrough in EU transport policy.
FinnishPuheenjohtajavaltio teki väsymättä työtä läpimurron aikaansaamiseksi, ja minun on todettava, että sopimukseen pääseminen oli lähellä.
The presidency worked tirelessly for a breakthrough and I have to say that we were near an agreement.

Other dictionary words

Finnish
  • läpimurron

Have a look at the English-Hungarian dictionary by bab.la.