"läpimurrosta" English translation

FI

"läpimurrosta" in English

See the example sentences for the use of "läpimurrosta" in context.

Context sentences for "läpimurrosta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishVoimme sen vuoksi puhua todellisesta läpimurrosta neuvotteluissa.
We can therefore talk about real breakthroughs in the negotiations.
FinnishMinun mielestäni Nato-huippukokous oli kaukana läpimurrosta.
In my opinion, the NATO Summit was far from being a breakthrough.
Finnish   Arvoisa puhemies, Hongkongin neuvottelujen uudelleenarviointi teki tyhjäksi toiveet historiallisesta läpimurrosta.
   . Mr President, the recalibration of the Hong Kong talks forced us all not to hope for historic breakthroughs.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, Euroopan unioni saattaa olla muutaman päivän päässä historiallisesta läpimurrosta ilmastonmuutoksen torjunnassa.
Mr President, the Union might be days away from an historic breakthrough in combating climate change.
FinnishSaksassa taas esimerkiksi keskustellaan yhteisön täydellisestä uudelleenorganisoinnista ja historiallisesta läpimurrosta.
In other countries, like Germany, the talk is of a total reorganisation of the Community and of a historic breakthrough.
FinnishTämä ei sitten olekaan enää olekaan sellainen selvä ja tietoinen merkki tietoyhteiskunnan läpimurrosta, jollaisen olisimme oikeastaan halunneet.
This is not exactly the clear and self-assured signal of a resolute departure into the information society that we had intended.
FinnishNäin täytetään Euroopan parlamentin pitkäaikainen vaatimus, ja puheenjohtajavaltio Yhdistynyttä kuningaskuntaa on onniteltava tästä läpimurrosta.
This meets a long-standing demand of the European Parliament, and the British Presidency is to be congratulated on achieving this breakthrough.
FinnishKun Solidaarisuuden niin sanotusta läpimurrosta oli kulunut yhdeksän vuotta, Tšekkoslovakiassa tapahtui samettivallankumous.
Nine years after the so-called outbreak of Solidarity, Czechoslovakia underwent the Velvet Revolution, and the fall of the Berlin Wall followed.
Finnish(DE) Arvoisa puhemies, kuten kollegani, jäsen Lambert, on jo todennut, kyse on hyvin tärkeästä läpimurrosta matkalla kohti sosiaalista Eurooppaa, vaikkakin vasta ensimmäisestä askeleesta.
(DE) Madam President, as my colleague Mrs Lambert has already said, this is a very important breakthrough on the road to a social Europe, albeit just an initial step.
FinnishEnergiamarkkinoiden vapauttamisessa ei ainakaan näin pohjoismaalaisesta näkökulmasta katsoen ole kyse mistään tähtitieteellisestä läpimurrosta, hyvä kuitenkin, että ne vapautetaan.
The liberalisation of the energy markets is not any dramatic breakthrough, at least not from the point of view of the Nordic countries, although it is good that they are indeed being liberalised.

Other dictionary words

Finnish
  • läpimurrosta

Translations into more languages in the bab.la Danish-English dictionary.