"läpimurto" English translation

FI

"läpimurto" in English

FI läpimurto
volume_up
{noun}

läpimurto
(DA) Arvoisa puhemies, viime viikon huippukokouksen tulos oli historiallinen läpimurto.
(DA) Mr President, the result of last week's summit was an historic breakthrough.
Tämä on mielestäni oleellinen läpimurto parlamentin oikeuksissa.
And I consider this a major breakthrough for the rights of Parliament.
Haluamme mainita kolme asiaa, joissa läpimurto on hyödyllinen ja välttämätön.
A breakthrough would be both useful and necessary on three points.

Context sentences for "läpimurto" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMietintö on todellinen läpimurto selkeyden ja demokratisoinnin kannalta.
This really is a great leap forward in terms of clarity and democratisation.
FinnishJos on seurannut keskustelua, voi havaita, että neuvostossa on tapahtunut tietynlainen läpimurto.
Judging from the discussion, the Council has made some progress.
FinnishKilpailuperiaatteen läpimurto on siis valtava kulttuuriteko.
General acceptance of the principle of competition is therefore a tremendous cultural achievement.
FinnishTähän tiedonantoon kuuluvassa menettelyssä tehtiin kesäkuun Eurooppa-neuvoston jälkeen todellinen läpimurto.
In the procedure in this communication there is a fundamental breakdown, following the June Council.
FinnishKlassisen korkeakulttuurin on helpompi saavuttaa läpimurto.
Mainstream culture has a much easier time of it.
FinnishTämä on tärkeä läpimurto: tabu on murrettu.
This is an enormous leap forward, a taboo has been shattered.
FinnishKesti kuitenkin kauan ennen kuin tämän vakuuttavan suunnitelman ratkaiseva läpimurto tapahtui ja siihen oli erilaisia syitä.
Yet it took a long time for this idea, however persuasive in itself, to make any real headway.
FinnishEuron käyttöönotto oli merkittävä historiallinen tapahtuma ja suurin läpimurto kehityksessä kohti poliittista unionia.
Its implementation was a momentous, historic development, representing the largest quantum leap towards political union.
FinnishKansainvälisen rikostuomioistuimen perustaminen on merkittävä läpimurto, jonka avulla voidaan luoda yksilöä koskeva kansainvälinen rikosoikeudellinen vastuu.
The creation of the International Criminal Court has been a great step forward, in that it establishes the international criminal responsibility of the individual.