"laajalle" English translation

FI

"laajalle" in English

EN

FI laajalle
volume_up
{adverb}

laajalle (also: laajalla)
volume_up
abroad {adv.} [form.]

Context sentences for "laajalle" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishSe auttaa ymmärtämään, miten laajalle levinneitä terrorismi ja sen vaikutukset ovat.
This brings home how widespread terrorism and the effects of terrorism have become.
FinnishSe on laajalle levinnyt ilmiö läpi eteläisen Aasian, mukaan lukien Malediivit.
It's a widespread phenomenon throughout South Asia, including the Maldives.
FinnishHe eivät menestyneet yhtä hyvin, eivätkä levinneet yhtä laajalle kuin me Homo sapiensit.
They were not as successful and as widespread as the Homo sapiens that we are.
FinnishTiedämme kaikki, että huoli PVC:stä on levinnyt yhteiskunnassamme laajalle.
We all know that there is widespread concern about PVC within our society.
FinnishVaikuttaa siltä, että lahjonta on levinnyt laajalle ja voimistuu jatkuvasti.
The stench of graft is all around us and is getting stronger by the day.
FinnishKiinan viranomaiset ja erityisesti armeija mobilisoituivat nopeasti ja laajalle.
Mobilisation by the Chinese authorities and the army in particular was swift and large-scale.
FinnishEn ole varma, mutta minusta tuntuu, että nykyinen tilanne siellä on levinnyt hyvin laajalle.
I am not sure, but I think what is happening there is actually very widespread.
FinnishLaajalle levinnyt köyhyys oli toinen näkökohta, jota brittiystävämme korostivat.
The extent of poverty was another aspect of the situation highlighted by our British friends.
FinnishToistan, että suu- ja sorkkatauti on levinnyt kehitysmaissa laajalle.
I should repeat that the foot-and-mouth disease is endemic in the developing world.
FinnishTämä vapaaehtoinen suunnitelma otettiin käyttöön vuonna 1992, ja se on nyt levinnyt laajalle.
This scheme, which is voluntary, was introduced in 1992 and is now very widespread.
FinnishSe kärsii lisäksi itsenäisen oikeuslaitoksen puutteesta ja laajalle levinneestä korruptiosta.
It also suffers from the lack of an independent judiciary and widespread corruption.
FinnishEnsiksi: tiedättekö, miten laajalle tauti on nykyään todella levinnyt?
First: do you know the exact extent of the epidemic at the latest count?
FinnishTässä on myönteinen dynamiikka, jota yritämme levittää mahdollisimman laajalle.
This is a positive aspect that we are indeed attempting to make known as far and wide as possible.
FinnishVäkivalta oli paitsi laajalle levinnyttä, niin monissa tapauksissa se oli myös äärimmäisen raakaa.
Violence was not only widespread, but in many cases extreme brutality was used.
FinnishLaajalle levinneillä väkivaltaisuuksilla olisi erityisesti raskaita alueellisia vaikutuksia.
A broad show of force would have serious, mainly regional repercussions.
FinnishSyntymättömien lasten tappaminen on levinnyt laajalle, noin 50 miljoonaa kuolee joka vuosi.
The killing of unborn children is widespread, and some 50 million of them die every year.
FinnishTähän kysymykseen vastaaminen antaa virikkeitä laajalle uusia ideoita koskevalle keskustelulle.
Trying to answer this question has stimulated a wide-ranging discussion of new ideas.
FinnishAiomme tarttua tilaisuuteen levittää käyttäytymissäännöstöä mahdollisimman laajalle.
We are going to take the opportunity of distributing the code of practice as widely as possible.
FinnishOlen samaa mieltä siitä, että tulostaulun tuloksista on ilmoitettava laajalle yleisölle.
I agree that the scoreboard results need to be widely communicated.
Finnish. - (PL) Pimeästä työstä on tullut Euroopan unionissa laajalle levinnyt ilmiö.
in writing. - (PL) Undeclared work has become a widespread phenomenon in the European Union.