"laivalle" English translation

FI

"laivalle" in English

See the example sentences for the use of "laivalle" in context.

Context sentences for "laivalle" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishUusi pöytäkirja koskee ainoastaan tonnikalaa ja tarjoaa pyyntimahdollisuuden 80 laivalle.
The new Protocol refers exclusively to tuna and offers fishing opportunities for 80 vessels.
FinnishYhtiö kieltäytyi IMO:n yleissopimusten vastaisesti päästämästä ammattiliittojen edustajia tapaamaan työntekijöitä laivalle.
Contrary to IMO conventions, the company refused to allow trade union representatives to visit the crew on board.
FinnishLisäksi saalisilmoituksiin, maksuselvityksiin ja tarkkailijoiden laivalle ottamiseen on tehty teknisiä parannuksia.
There are also technical improvements when it comes to catch notifications, the deduction of fees due and the procedures for taking catches on board.
FinnishSiihen sisältyy tehtäviä sekä laivalle että satamalle, ja näistä tehtävistä on huolehdittava lastauksen ja lastinpurkamisen aikana, niitä ennen ja niiden jälkeen.
This contains tasks both on ship and shore which are to be carried out before, during and after loading and unloading.
FinnishKokeile jotakin uutta ja kiinnostavaa, josta todella pidät: ryhdy esimerkiksi au pairiksi, hedelmien poimijaksi tai lähde työskentelemään hotelliin tai laivalle.
Try doing something new and interesting, something you love and enjoy: perhaps au pairing, picking fruit, working in a hotel or on a ship.
FinnishYhteensä 400 laivalle jakaantuneet 4300 asianosaista kalastajaa odottaa jatkoa joulukuussa 2001 päättyville korvausmaksuille, kuten esittelijä Miguélez Ramos vakuuttavasti totesi.
The 4 300 fishermen and 400 vessels affected are hoping that the compensation payments will be continued when they expire in December 2001, as Mrs Miguélez Ramos has explained to us so convincingly.

Other dictionary words

Finnish
  • laivalle

Translations into more languages in the bab.la Greek-English dictionary.