"laivan" English translation

FI

"laivan" in English

See the example sentences for the use of "laivan" in context.

Context sentences for "laivan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishArvoisa puhemies, istuntomme puheenjohtajana te olette tämän laivan kapteeni.
Mr President, as President of this sitting, you are the captain of the ship.
FinnishKunkin romutetun laivan myötä myös työpaikat vähenevät, mikä on otettava huomioon.
With every boat we scrap, we are destroying jobs, and this must be taken into account.
FinnishNämä kolme laskuissa huomioon otettavaa elementtiä ovat toiminta, laivan vetoisuus ja teho.
The three elements that are taken into account are activity, tonnage and power.
Finnish(HU) Peter Mandelson jättää uppoavan laivan ja luovuttaa komentosillan.
(HU) Peter Mandelson is leaving the sinking ship and giving up his captain's bridge.
FinnishNe ovat voimakkaita laivoja, yhden laivan energia vastaa kaupungin käyttämää energiaa.
They are powerful ships: one ship' s energy is equivalent to that used by a whole city.
FinnishKalastussopimus liittyy tonnikalan kalastamiseen 25 eurooppalaisen laivan toimesta.
The fisheries agreement relates to tuna fishing for 25 European boats.
FinnishTämä koskee myös laivan omia jätevesiä, jos ne sisältävät vaarallisia aineita.
That also applies to slops - the ship's own waste water - that contain hazardous substances.
FinnishLavasteet olivat rakennetut tarkaksi kopioksi laivan alkuperäisten piirrustusten mukaan.
And the set was based as an exact replica on the blueprints of the ship.
FinnishEi ole kyse laivan kapteenista, joka yhtäkkiä tulee mihin hyvänsä satamaan ilman luotsia.
It is not a question of a captain of a ship suddenly entering any old port without a pilot.
FinnishTällä viikolla Eurooppa-laivan on päätettävä, mihin satamaan se suuntaa.
This week, the European ship has to decide which port to enter.
FinnishKuuluisan laivan rakennuspaikalle suunnitellaan huippuluokan Titanic-näyttelykeskusta.
A world-class Titanic exhibition centre is planned for the very site where that famous ship was built.
FinnishNäin ei voida tehdä myöskään laivan kantta luuttuavalle merimiehelle, eikä pelastusjoukkojen johtajalle.
Nor can the seaman who swabs the decks. Nor can the salvage company manager.
FinnishSatamatyöläiset olivat niitä, jotka toimivat, mutta eri maat kieltäytyivät myös purkamasta laivan lastia.
It was the dockers who reacted, but various countries also refused to unload the ship.
FinnishEilen toisen laivan kaaduttua mereltä pelastettiin 24 ihmistä ja yksi ihminen jäi kateisiin.
Yesterday 24 people were saved at sea and one person remained unaccounted for after a boat capsized.
FinnishMatkanrekisteröintilaite tallentaa tietoja laivan matkasta.
The voyage data recorder is an instrument for recording travel data.
FinnishTavallisesti kaikkiin laivan sisäisiin suhteisiin sovelletaan lippuvaltion lainsäädäntöä.
It is generally the case that all internal relations on a ship are governed by the law of the flag state.
FinnishHän jättää laivan, jonka on itse ohjannut päin jäävuorta.
He is leaving a ship which he himself has steered towards an iceberg.
FinnishOhjaan pientä robottilaitetta laivan käytävää pitkin.
And I'm flying a little robotic vehicle through the corridor of the ship.
FinnishNigerialaisen Etireno-laivan löytäminen Cotonoun satamasta on ehkä vain jäävuoren huippu.
The discovery of the Nigerian ship Etireno in the port of Cotonou is probably only the thin end of the wedge.
FinnishToiseksi omistajan kansallisuutta koskevan kriteerin poistaminen laivan rekisteröinnin yhteydessä.
Second, the abolition of the criterion of the shipowner's nationality as a condition of registration.

Other dictionary words

Finnish
  • laivan

In the English-Finnish dictionary you will find more translations.