"laivassa" English translation

FI

"laivassa" in English

EN

FI laivassa
volume_up
{adverb}

laivassa (also: kyytiin, kyydissä, laivaan, koneeseen)
volume_up
aboard {adv.}

Context sentences for "laivassa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishHyvät kollegat, olemme laivassa, jonka laidassa on ammottava aukko; nyt on joko upottava tai uitava.
Colleagues, we are on a ship with a giant hole in its side; it is sink or swim at this moment.
FinnishToiseksi New Flame -tapauksella ei ollut mitään tekemistä öljyn tankkaamisen kanssa, koska laivassa kuljetettiin metalliromua.
Second, that the New Flame incident had nothing to do with the bunkering of oil, as the ship was carrying scrap metal.
FinnishSanotteko sitten, että jos siellä on vain 500 tonnia geneettisesti manipuloitua soijaa, laivassa ei ole lastina lainkaan geneettisesti manipuloitua soijaa.
Do you then say: if there is only 500 tonnes of GM soybean in this ship that this ship is GM-free?
FinnishRahoituskriisi on osoittanut, että sekasorron aikana on parempi matkustaa suuressa ja turvallisessa laivassa kuin pienessä veneessä.
The financial crisis has shown that, in times of turbulence, it is better to be in a large, safe ship than in a small boat.
FinnishArvoisa puhemies, on olemassa saksalainen merimieslaulu, joka alkaa seuraavasti: "Madagaskarin edustalla seisottiin, ja laivassa riehui rutto."
Mr President, in Germany there is a sea shanty which begins with the words: "We were lying off Madagascar and had the plague on board".
FinnishMeidän täytyykin pystyä ottamaan käyttöön toimenpide, jolla varmistetaan, että jokaisessa Euroopan satamien kautta kulkevassa laivassa työskentelee tietty määrä eurooppalaisia merimiehiä.
So we need to find a way to introduce a measure so that every ship which calls at a European port employs a number of European seafarers.
FinnishEsitin komissiolle maaliskuussa kysymyksen - johon Stavros Dimas vastasi - jossa korostin asiaa, johon ei edelleenkään ole saatu selvyyttä, eli sitä, mitä laivassa kuljetettiin.
I put a question to the Commission - which Mr Dimas answered in March - highlighting an issue which is still not clear, namely what the vessel was carrying in its hold.
FinnishJäsen Harbourilla on luultavasti sen verran kokemusta laivoista, että hän tietää, että kun laivassa ei ole ollenkaan lastia, se todennäköisemmin kaatuu kyljelleen ja uppoaa tästä syystä.
Mr Harbour probably has some naval experience and he knows that, when a ship carries no weight, the easiest thing is for the ship to capsize and sink for other reasons.
FinnishÄänestin mietinnön puolesta, arvoisa puhemies, koska muistan oikein hyvin, millaista on asua laivassa, sillä seilasin nuorena matkustajalaivoilla New Yorkin ja Bahamasaarten välillä.
I voted for the motion, Madam President, because I remember life on board very well, since at a young age I sailed on board passenger liners between New York and the Bahamas.