"laivasta" English translation

FI

"laivasta" in English

See the example sentences for the use of "laivasta" in context.

Context sentences for "laivasta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishOn lähes mahdotonta todeta, mistä laivasta öljy kulloinkin on valunut.
And it is virtually never possible to determine which vessel the oil has come from.
Finnish7:12 Joten hyllytin sen, ja tein elokuvan laivasta, joka uppoaa.
7:12 So, I shelved it, and I made this other movie about a big ship that sinks.
FinnishMiten käy, jos pieni, muovirunkoinen vene törmää laivasta pudonneeseen konttiin keskellä Atlanttia?
What would happen if a small boat with a plastic hull were to ram one of these containers in mid-Atlantic?
FinnishKaikki tämä puhe uppoavasta laivasta on pelkkää propagandaa.
All this talk of a sinking ship is just propaganda.
FinnishSitä ennen keskustelimme kurdeja kuljettaneesta laivasta, joka rantautui Italian etelärannikolle.
Prior to that, we held a debate regarding a ship transporting Kurds which ran aground off the Italian South coast.
FinnishLehdissä kerrotaan laivasta, joka tulee mistä?
Newspaper reports tell of a ship, coming from where?
FinnishHän ei vain pelastanut ihmisiä uppoavasta laivasta, vaan myös sen jälkeen sinnikkäästi puolusti heitä.
Not only did he rescue the people from a sinking ship, but subsequently too he consistently took the side of the people.
FinnishNähdäkseni komissio myöhästyy laivasta.
I think that the Commission will be missing the boat.
FinnishSelvensin kysymystä kiinalaisesta laivasta.
I clarified the question of the Chinese ship.
FinnishMeille briteille on sanottu monta kertaa, että meidän olisi osallistuttava euroon ensimmäisessä aallossa, muuten me saattaisimme myöhästyä laivasta.
We British have been told many times that we should join the euro in the first wave, that otherwise there was a danger of missing the boat.
FinnishTarkastajat tunkeutuivat Santa Mafalda -alukseen 24. huhtikuuta, takavarikoivat kaikki asiakirjat ja kieltäytyivät poistumasta laivasta.
The Santa Mafalda, a vessel used to catch halibut, was boarded on 24 April last. The inspectors confiscated all documentation and refused to leave the vessel.
FinnishKun ensimmäinen rantautuminen Ararat-laivasta onnistui, sitä on seurannut päivittäin pienten kurdiryhmien rantautuminen albanialaisten " veneilijöiden" kuljettamina.
Moreover, after the first major landing from the M.V. Ararat, we are witnessing a daily and constant trickle of landings of small groups of Kurdish immigrants organized by the Albanian "scafisti' .

Other dictionary words

Finnish
  • laivasta

Search for more words in the Hindi-English dictionary.