"laivasto" English translation

FI

"laivasto" in English

EN

FI laivasto
volume_up
{noun}

laivasto (also: laivue, joukko ajoneuvoja)
volume_up
fleet {noun}
Miksi laivasto sitten on siellä - lasten ja Crimean vanhusten viihdykkeenä?
Why is the fleet there, then - to entertain kids and the elderly in Crimea?
Sitä kautta myös yhteisön laivasto voi hyödyntää paremmin sopimuksen mahdollisuuksia.
This will help the Community fleet to make better use of the agreement.
Kalastuksen johtajat eivät enää halua investoida aluksiinsa, joten laivasto vanhenee.
Fishing bosses no longer want to invest in their boats so the fleet is ageing.
laivasto
volume_up
navy {noun}
Pidäteltyään veneitä jonkin aikaan Thaimaan laivasto käännytti ne pois aluevesiltään ja jätti ne oman onnensa nojaan.
After a brief detention period, the Thai navy guided them out of their territorial waters and left them destitute.
Lisäksi laivastomme toiminta-alue on yhä paljon laajempi kuin monien muiden jäsenvaltioiden laivaston.
And our Navy still has more reach than those of most of the other Member States.
Yhdysvaltain laivasto totesi raportissaan Bahamasaarten tapauksesta tutkajärjestelmän olleen todennäköisin syy valaskuolemiin.
The US navy stated in its report on the Bahamas case that the radar system had been the most likely cause of death.
Tavoitteenamme on laadukas merenkulku, oma laivasto ja kolmansien maiden alusten kauttakulku.
Our aim is to have quality shipping, our own fleet and third-country ships in transit.

Context sentences for "laivasto" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishOperaatio Atalanta luotiin Ranskan puheenjohtajuuden aikana, kun ETPP:tä haluttiin laajentaa kattamaan myös laivasto.
Operation Atalanta was conceived as a political opportunity to add a maritime dimension to ESDP during the French Presidency.
FinnishValtameret peittävät noin kaksi kolmasosaa maapallon pinta-alasta ja Euroopan laivasto kyntää suurinta osaa tuosta alasta jossain vaiheessa.
The oceans cover some two thirds of the earth's surface and European fleets cover most of that area at some point.
FinnishYhteisön laivaston osuus maailman tonnikalasaaliista on yli 20 prosenttia, ja yhteisön laivasto on kalasäilyketeollisuuden raaka-aineen suurimpia toimittajia.
Community fleets account for over 20% of the world tuna catch and are among the main sources of raw material supplies to the tinned fish industry.
FinnishKun ilmavoimat, laivasto ja maavoimat tulivat apuun, vasemmisto täällä parlamentissa ja kaikkialla maailmassa huusi, että niiden täytyy poistua Haitista.
When the air forces, the navies and the armies came to help, the left wing of this Parliament and the left wing around the world screamed for them to get out of Haiti.
FinnishSuuri osa kehitysmaan taloutta tuhoutuu vain siksi, että EU:n laivasto, joka ensin on vastuuntunnottomasti raiskannut omat merialueensa, lähtee hakemaan uusia kohteita.
A good slice of the economy of a third world country is destroyed, all because EU fleets, due to their reckless rape of their own seas, now move on to other targets.