"lajiaan" English translation

FI

"lajiaan" in English

See the example sentences for the use of "lajiaan" in context.

Context sentences for "lajiaan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTämä on ensimmäinen lajiaan, ja se on ensimmäinen lajiaan eurooppalaisten kuluttajien hyödyksi.
That is a first of its kind, and it is a first of its kind in the interests of the European consumers.
FinnishAsiantuntijavalvonta on todella välttämätöntä erityisesti siksi, että Galileo-hanke on ensimmäinen lajiaan Euroopan unionille.
Expert supervision is in fact necessary, particularly because the Galileo programme is a first for the European Union.
FinnishTapaus ei ole ensimmäinen lajiaan.
The case is not the first of its kind.
FinnishKuitenkin von Wogaun mietinnössä vahvistetaan komissiossa luonnostellut suuntaviivat, ja erityisesti on tuotava esille omaa lajiaan oleva ehdotus kutsua "Euroopan kotimarkkinoita" "euroalueeksi".
The von Wogau report endorses the approach outlined by the Commission and highlights the unique proposal to call the "European internal market" the "euro zone" instead.
FinnishMoni Tanskan puheenjohtajakauden talousarviomenettelyyn liittyvä saavutus on ensimmäinen lajiaan, ja neljän ja puolen tunnin istuminen täällä on urotyö, jollaista ei ole aiemmin toteutettu.
During this presidency, the Danes have achieved several firsts in the budget procedure and to sit here for four and a half hours is a massive first. It has never been done before.

Other dictionary words

Finnish
  • lajiaan

In the English-Russian dictionary you will find more translations.