"lakaista" English translation

FI

"lakaista" in English

EN

FI lakaista
volume_up
{noun}

volume_up
sweep {noun}
Niillä yritetään vain voittaa aikaa ja lakaista koko asia maton alle.
They are only there to gain time, to sweep the whole matter under the carpet.
Tätä ei voi vain lakaista maton alle ja unohtaa kokonaan.
You cannot sweep that under the carpet and ignore it totally.
Ongelmaa ei enää voitu lakaista maton alle.
It became impossible to sweep the problem under the carpet.

Context sentences for "lakaista" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKyproksen kysymystä ei pidä lakaista maton alle neuvotteluista keskustellessamme.
The case of Cyprus must not be swept under the carpet while we discuss negotiations.
FinnishMeillä on moraalinen ja poliittinen velvollisuus, jota emme voi lakaista maton alle.
There is a moral and political responsibility which cannot be swept under the carpet.
FinnishParlamentti ei protestoi, vaan yrittää ainoastaan lakaista nämä uudet tiedot maton alle.
There is no outcry, just an attempt to brush this new information under the carpet.
FinnishIhmisoikeuksia ei voi lakaista maton alle taloudellisten etujen vuoksi.
Human rights cannot be swept under the carpet because of economic interests.
FinnishNiitä ei enää lakaista maton alle, ne kuuluvat Euroopan julkisuuden valokeilaan.
They can no longer be swept under the carpet, they are in the spotlight of European public opinion.
FinnishKyseessä on valtava haaste, mutta samalla strateginen kysymys, jota me emme voi lakaista maton alle.
It is an enormous challenge, but it is a strategic issue which we cannot ignore.
FinnishNämä ongelmat on kohdattava, niitä ei voida lakaista maton alle.
These are matters that must be faced, they cannot be swept away.
FinnishTodellista ongelmaa on turha yrittää lakaista maton alle.
However much we paper over the cracks, the problem will persist.
FinnishKohtaamme nyt tämän perustavanlaatuisen puutteen edessämme, eikä sitä voi lakaista maton alle.
The full implications of this fundamental flaw are now obvious, and can no longer be brushed under the carpet.
FinnishMinulle onkin arvoitus, miksi Turkki yrittää 80 vuotta myöhemmin lakaista tämän maton alle.
It is a mystery to me why, 80 years later in Turkey, the attempt should be made to brush all this under the carpet.
FinnishSen paremmin Venäjä kuin EU ei voi lakaista Georgian suvereenin alueen liittämistä Venäjään maton alle.
The annexation of sovereign Georgian territory cannot be brushed under the carpet, either by Russia or the EU.
FinnishNyt Yhdysvaltain keskuspankki ja valtiovarainministeriö haluaisivat lakaista kriisin maton alle laskemalla korkoja.
Today the Federal Reserve and the US Treasury would like to paper over the cracks by lowering rates.
FinnishMeidän ei pidä lakaista ikäviä asioita maton alle.
We must not blot out unpleasant issues.
FinnishEuroopan unionin ei pitäisi lakaista tätä asiaa maton alle, ei edes siinä tapauksessa, että haluaisimme innokkaasti tuoda Nigeriasta öljyä.
Europe should not brush this under the carpet, not even if we are keen to import Nigerian oil.
FinnishEikö tällöin meidän EU: ssa kuuluisi " lakaista omat kynnyksemme" , kun meillä nyt on kontakteja ItäEuroopan maihin?
Should not we in the EU be 'cleaning up our own backyard' now that we are in contact with Eastern European countries?
FinnishOn selvää, että se, ettemme osaa lakaista ensin puhtaaksi omien portaidemme edustaa, heikentää kansainvälisiä neuvotteluasemiamme.
Clearly, our international negotiating position is weakened if we are unable to put our own house in order.
FinnishNeuvosto, komissio ja - muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta - myös Euroopan parlamentti yrittävät lakaista asian maton alle.
The Council, the Commission and - with a few exceptions - this Parliament too, for that matter, are anxious to remain silent.
FinnishSiksi meidän parlamentin jäsenten on varmistettava, ettei kansalaisoikeuksia lakaista maton alle vaan tasapaino palautetaan.
It is therefore up to us MEPs to ensure that these civil rights are not brushed under the carpet, but that the balance is restored.
FinnishToinen olennainen kohta, jota ei saa suunniteltujen uudistusten yhteydessä lakaista maton alle, on Alppien alueen säilyttäminen.
Another essential point which in connection with the planned reforms must not be allowed to drop is the preservation of the rural Alpine area.
FinnishMainonnan vaikutus kuluttajien käyttäytymiseen on tosiasia, jota ei pitäisi lakaista maton alle, eikä tässä mietinnössä niin tehdäkään.
The impact of advertising on consumer behaviour is a reality that should not be swept under the carpet, and this report does not do this.