"lakimies" English translation

FI

"lakimies" in English

EN

FI lakimies
volume_up
{noun}

lakimies
lakimies (also: ovelta-ovelle myyjä)

Context sentences for "lakimies" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishHänhän on itse ammatiltaan lakimies tai asianajaja ja ehkä hänellä onkin omia pyyteitä.
She is a lawyer or barrister by profession and perhaps she should have declared an interest.
FinnishMinä olen tosin itse koulutukseltani lakimies, mutta en toimi lakimiehenä täällä parlamentissa.
Although I am a trained lawyer, I am not a European Parliament lawyer.
FinnishEn ole lakimies, mutta tämä vaikuttaa minusta erittäin huvittavalta.
I am not a lawyer, but that strikes me as distinctly funny.
FinnishOlen itse henkilövammoihin erikoistunut lakimies ja olen itse menneinä vuosina joutunut kärsimään henkilövammasta.
I myself am a personal injury lawyer and have myself sustained personal injury in the past.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, yksikään runoilija ei ole koskaan tulkinnut luontoa niin vapaasti kuin lakimies tulkitsee totuutta.
Mr President, no poet ever interpreted nature as freely as a lawyer interprets the truth.
FinnishMinä en ole lakimies... mutta jos olisin, toteaisin tässä vaiheessa "Ei muuta sanottavaa".
And he put blogged images about the car accident -- that's his Mercedes -- right here is the Lada Samara he crashed into.
FinnishArvoisa puhemies, olen parlamentaarikko, en lakimies.
Mr President, I am a parliamentarian and not a lawyer.
FinnishIrania edustaa myös lakimies Abdolfattah Soltani, jonka olemme kerran kutsuneet parlamenttiin ja joka on nyt vangittuna.
Iran is also the lawyer Abdolfattah Soltani, whom we once invited to this House and who is now in jail.
FinnishF-tyypin eristysvankiloissa olevia vankeja edustava istanbulilainen lakimies Behiç Aşçı on ollut nälkälakossa 251 päivää.
Mr Behiç Aşçı, an Istanbul lawyer representing F-type prisoners, has been on hunger strike for 251 days.
Finnishsudanilainen lakimies, joka puolustaa sodan uhreja Darfurissa.-(EN) Arvoisa puhemies, kiitos tästä suuresta kunniasta.
Sudanese lawyer acting for the victims of the war in Darfur. - Mr President, thank you for this tremendous honour.
FinnishArvoisa komission jäsen Monti, te ette ole lakimies.
FinnishHyvä Fabre-Aubrespy, olette lakimies.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, Behiç Aşçi on turkkilainen lakimies, joka on ollut syömälakossa 202 päivää ja on nyt kuoleman kielissä.
Mr President, Mr Behiç Aşçi is a Turkish lawyer who has been on hunger strike for 202 days and is now very close to death.
FinnishEn ole filosofi vaan lakimies.
I am not a philosopher, I am a lawyer.
FinnishMitä jäsenet ajattelisivat, jos lakimies päättäisi olla ilmoittamatta epäilyistään esimerkiksi maansa asianajajayhdistykselle?
What would Members think if that lawyer decided not to report his suspicions, for example, to the bar association of his country?
FinnishKysyisin parlamentin jäseniltä, mitä he ajattelisivat, jos lakimies epäilee asiakkaansa suunnittelevan rahanpesua?
I ask Members of this Parliament what they would think if a lawyer had a suspicion that his client was preparing some money laundering activity?
FinnishHaluan pyytää, että lakimies Medina Ortega ajattelisi seuraavissa tähän aiheeseen liittyvissä mietinnöissään ikääntyneiden suojelua.
I should like to request that, in his next reports on this topic, Mr Medina Ortega, a lawyer, should think of protecting the elderly.
FinnishOlen englantilainen lakimies.
FinnishVaikka en olekaan merkittävä lakimies, kuten Diana Wallis, olen kuitenkin lakimies ja tiedän, että telekuuntelua on käytettävä vain poikkeustilanteissa.
While not a great lawyer like Mrs Wallis, I am a lawyer, and I know that you must only use interception exceptionally.
FinnishKorostan, että jäsenvaltioista on vaikea löytää sellaista lakimies- tai asianajajajärjestöä, joka kannattaisi näitä ehdotuksia.
I want to say that it is difficult to find even one lawyers' organisation of any kind in the Member States that wishes to endorse these proposals.