"laskut" English translation

FI

"laskut" in English

FI laskut
volume_up
{plural}

laskut (also: lakialoitteet)
Nämä laskut on maksettava, ne ovat eräänlainen oikeudellinen velvoite.
These are bills to be paid, a sort of legal obligation.
On totta, että Yhdysvallat tekee päätökset, ja Eurooppa maksaa valtavat laskut.
It is true that the United States takes the decisions and Europe pays enormous bills.
Valitse Aloitussivun Toiminnot-ruudussa Näytä laskut.
On the Home page, in the Actions pane, click View my bills.
laskut
Monilla ei olisi taloudellisia ongelmia, jos niiden laskut maksettaisiin.
Many would not have any financial problems if their invoices were paid.
Toinen tärkeä asia on se, että tällä hetkellä laskut maksetaan dollareissa.
The second major issue is as follows: at the present time, invoices are being issued in dollars.
Lähtökohtaisesti laskut täytyy maksaa 30 päivän kuluessa. Jotkin poikkeukset ovat mahdollisia, mutta ne täytyy perustella.
As a matter of principle, invoices must be paid within 30 days with few exceptions, and these must be justified.
laskut

Context sentences for "laskut" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTiedämme myös erittäin hyvin, että saastumisesta ja kunnostamisesta aiheutuvat miljardien laskut.
We know full well that pollution and restoration costs run into billions.
FinnishEU ei ole myöskään naiivi mesenaatti, joka sitten maksaa laskut, kun Yhdysvallat on tehnyt likaisen työn.
Neither is the EU a naïve Maecenas, who pays up once the United States has done the dirty work.
FinnishLisäksi raaka-aineiden ja elintarvikkeiden hinnat ovat nousussa ainakin jos viimeisimmät nousut ja laskut jätetään huomiotta.
Resource and food prices are also rising, at least if you disregard the most recent ups and downs.
FinnishJoten kaikki ne hienostuneet laskut tällä loistavalla yhtälöllä eivät olisi mahdollisia ilman tätä ylimääräistä osaa.
So all the exquisitely detailed calculations we can do with that wonderful equation wouldn't be possible without an extra bit.
FinnishSiellä yhden 2 lukuun kuuluvan lentokoneen nousu ja lasku aiheuttaa yhtä paljon melua kuin viiden 3 lukuun kuuluvan lentokoneen nousut ja laskut yhteensä.
The takeoff or landing of one Chapter 2 aircraft takes up the noise space of five comparable Chapter 3 aircraft.
FinnishTästä tulee pohjaton kuilu, ja jäsenvaltioiden kansalaiset, jotka joutuvat maksamaan laskut, kokevat jälleen tuleensa huijatuiksi.
This will turn into a bottomless pit and the citizens in the states that will have to foot the bill will find themselves duped once again.
Finnish(EN) On aivan totta, että tämä on paitsi inhimillinen tragedia myös taloudellinen katastrofi, jonka laskut ovat kerta kaikkiaan halvaannuttavia.
It is very true that not only is this a human tragedy, it is also an economic disaster, the mathematics of which are simply paralysing.
FinnishEmme voi sallia kenen tahansa tehdä mitä tahansa rahapelimarkkinoilla sen paremmin kuin rahoitusmarkkinoillakaan, ja antaa yhteiskunnan sitten maksaa laskut.
We cannot allow everyone to do whatever they please in the gambling market, any more than we can in the financial market, and then have society picking up the tab.
FinnishAlankomaiden kansalaiset maksavat Kreikan ja Portugalin - kotimaanne, arvoisa puheenjohtaja Barroso - kaltaisten heikkojen jäsenvaltioiden laskut ja, arvoisa puhemies, tätä ei voida hyväksyä.
Dutch citizens will end up picking up the tab for weak Member States such as Greece and Portugal - your country, Mr Barroso - and that, Mr President, is unacceptable.