"laskuttaa" English translation

FI

"laskuttaa" in English

FI laskuttaa
volume_up
[laskutan|laskuttanut] {verb}

Huoli koskee sitä, ettei se voi laskuttaa palveluistaan.
It is concerned because of the inability to charge for services.
Kuinka paljon komissio laskuttaa jäsenvaltioita niiden virheistä?
To what extent is the Commission charging the Member States for their errors?
Siirtymis- ja vaihtokustannuksista ei saa laskuttaa.
Conversion costs - in both senses of the word - should not be charged to consumers.
laskuttaa
Jos huomaat, että sinua laskutetaan ylimääräisestä tietojen käytöstä, voit parantaa tietojen käytön hallintaa määrittämällä verkkoyhteytesi käytön mukaan laskutettavaksi.
If you find that you're being billed for extra data usage, setting your network connection to metered can help you manage this.
On varmasti paljonkin tekemistä niiden osalta, jotka yrittävät laskuttaa palveluista " euron takia" , tai niiden, jotka yrittävät käyttää hyväkseen heikoimmassa asemassa olevaa väestöä.
There will undoubtedly be a great deal of work to do with those who will try to bill for 'euro-related' services and those who will try to exploit more vulnerable groups of people.
Tämä valuuttariski katoaa euromaiden osalta eikä sen paremmin yritysten kuin pankkienkaan tarvitse enää laskuttaa siitä.
This foreign exchange risk will disappear for countries within the euro, and hence (and this applies to both banks and businesses) they will no longer need to invoice for that.
Kun valitset, että maksetut tilauksesi laskutetaan luottokortilla maksamisen sijaan, Microsoftin on päätettävä luottorajasi.
When you choose to be invoiced for your paid subscriptions instead of charging them to a credit card, Microsoft must determine your credit limit.

Context sentences for "laskuttaa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKuinka paljon komissio laskuttaa jäsenvaltioita niiden virheistä?
To what extent is the Commission charging the Member States for their errors?
FinnishSiirtymis- ja vaihtokustannuksista ei saa laskuttaa.
Conversion costs - in both senses of the word - should not be charged to consumers.
FinnishJos Internet-palveluntarjoajasi laskuttaa sinua käyttämiesi tietojen määrän mukaan, näistä tiedoista on sinulle hyötyä.
If your Internet service provider charges you for the amount of data you use, you'll want to know about this.
FinnishPaikallinen lentokenttäni laskuttaa nykyään 50 penniä muovipussista, johon matkustajien on laitettava hammastahnansa.
My local airport now charges people 50 pence for a plastic bag into which travellers have to put their toothpaste.
FinnishMinusta se on epärehellistä; emme pysty selittämään sitä kansalaisille, jotka itse voivat työmatkoillaan laskuttaa matkakustannuksista tietenkin vain todellisten kustannusten perusteella.
I find that dishonest; we cannot explain it to the public, who, when they travel on business, can of course claim only the actual costs.
FinnishJos Internet-palveluntarjoaja laskuttaa sinua käyttämiesi tietojen määrän mukaan, voit vähentää tietojen käyttöä määrittämällä verkkoyhteytesi käytön mukaan laskutettavaksi.
If your Internet service provider charges you by the amount of data you use, setting your network connection to metered can help you limit your data usage.
FinnishMuutamana ehdotuksena mainitsen, että niiden jäsenten, jotka ovat luvanneet laskuttaa vastedes ainoastaan tosiasiassa maksamansa matkakustannukset, olisi maksettava ylijäämä takaisin.
To make a couple of suggestions, the many Members who have promised to claim only those travel expenses actually incurred from now on should pay back the surplus.