"laskutus" English translation

FI

"laskutus" in English

EN

FI laskutus
volume_up
{noun}

1. finance

laskutus
Lisätietoja on ohjeaiheissa Tilausten hallinta ja Laskutus- ja maksutietojen muuttaminen.
For more information, see Manage Your Subscriptions and Change Billing and Payment Information.
Mielestäni mittaus ja laskutus ovat tärkeitä, koska avoimuudella on todellista merkitystä kuluttajalle.
I believe that metering and billing are important because transparency will make a real difference to the consumer.

Context sentences for "laskutus" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishElektroninen laskutus ei ole aina edes mahdollista.
Electronic invoicing is sometimes not possible at all.
FinnishSiirtotoimenpiteet, joilla toteutetaan sekuntipohjainen laskutus 30 ensimmäisen sekunnin jälkeen, ovat erityisen myönteisiä.
The transfer measures that achieve a charge per second after the first thirty seconds are particularly positive.
FinnishTekninen kehitys ja uudet tuotemahdollisuudet kuten sähköinen laskutus voivat hyödyttää taloutta laajemminkin.
This should encourage technological progress and the realisation of new product opportunities, such as e‑invoicing, which can provide major benefits to the wider economy.
FinnishParhaillaan kehitteillä olevien keskeisimpien SEPA-maksuvälineiden ohessa uudet mahdollisuudet, kuten esimerkiksi sähköinen laskutus, voivat osoittautua erittäin hyödyllisiksi.
In addition to the core SEPA products that are currently being developed, new opportunities, such as e-invoicing, can provide major benefits.
FinnishElektroninen laskutus merkitsee myös säästöjä yrityksille, sillä elektronisen laskun lähettämis- ja käsittelykustannukset ovat huomattavasti alhaisemmat kuin paperilaskujen.
In addition, electronic invoicing will result in savings for companies as the cost of sending and handling an electronic invoice is far lower than a paper invoice.