"lasta" English translation

FI

"lasta" in English

FI

lasta {noun}

volume_up

Context sentences for "lasta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTällä hetkellä Iranissa on tuomittu kuolemaan kolme muutakin 16-vuotiasta lasta.
There are three more children aged 16 currently under sentence of death in Iran.
FinnishMiksi 35 000 lasta kuolee päivittäin sairauksiin, jotka olisi voitu ehkäistä?
Why do 35 000 children die every day of illnesses that could have been prevented?
FinnishKymmenen vuoden aikana sodat ja maamiinat ovat tappaneet kaksi miljoonaa lasta.
In ten years, two million children have been killed in wars or by landmines.
FinnishSitten hän kääntyy lasta kohden ja sanoo, "Sinun on pukeuduttava haarniskaan.
And then he turns to the kid, and he says, "But you've got to wear this armor.
FinnishEU:ssa tapetaan joka vuosi yli puolitoista miljoonaa lasta ennen syntymää.
In the EU, we kill over one and a half million children before birth every year.
FinnishTiedetäänkö, kuinka monta kadonnutta lasta laajentuneessa Euroopan unionissa on?
Firstly, do we know how many missing children there are in the enlarged European Union?
FinnishDarfurin konflikti on ajanut pakosalle yli miljoona miestä, naista ja lasta.
The conflict in Darfur has made refugees of over a million men, women and children.
FinnishViime vuonna Irlannissa turvakoteihin otettiin 1 947 naista ja 3 269 lasta.
In Ireland last year, 1 947 women and 3 269 children were admitted to refuges.
FinnishJoka vuosi yli 700 000 naista ja lasta jää ihmiskauppiaiden verkoston satimeen.
Every year, more than 700 000 women and children are caught by networks of traffickers.
FinnishSurullista kyllä, 20 miljoonaa tällaista lasta syntyy joka vuosi ympäri maailmaa.
Sadly, 20 million babies like this are born every year around the world.
FinnishKymmenen vuotta on kulunut, eikä meidän mielestäni pidä heittää lasta pesuveden mukana.
Ten years on, I do not think we should throw the baby out with the bathwater.
FinnishEliaksella on kaksi alle 18-vuotiasta lasta, ja hän haki perhe-etuuksia Liechtensteinista.
He has 2 children under 18 and so applied for family benefits in Liechtenstein.
FinnishJopa 250 miljoonaa lasta maailmassa joutuu kaupankäynnin ja hyväksikäytön kohteeksi.
It estimates that some 250 million children are sold and exploited throughout the world.
FinnishKöyhä maa tai kehitysmaa ei kestä syntyvyyttä, joka ylittää kaksi lasta naista kohden.
A poor or developing country cannot sustain a birth rate above two children per woman.
FinnishNoin kymmenen miljoonaa miestä, naista ja lasta kuoli tämän joukkotuhonnan seurauksena.
Some 10 million men, women and children died as a result of this genocide.
FinnishLuvut ovat karuja: 3 900 lasta kuolee puhtaan veden puutteeseen päivittäin.
The figures are alarming: 3 900 children die every day because of a lack of clean water.
FinnishAfrikassa on yli 100 000 aseistettua lasta, joiden kasvot jotkut meistä ovat nähneet.
In Africa, there are more than 100 000 armed children, whose faces some of us have seen.
FinnishTämä yleissopimus velvoittaa valtiot takaamaan, ettei lasta eroteta vanhemmistaan.
This convention requires states to ensure that the child is not separated from the parents.
FinnishPikkulasten kuolleisuus on noussut tuhatta syntynyttä lasta kohden 24: stä 98: aan.
The infant mortality rate has increased from 24 to 98 per 1000 births.
FinnishTällä hetkellä 300 000 lasta 33 maassa selvittää vanhempiensa sotia.
At present 300 000 children from 33 countries are fighting their parents' wars.