"lastemme" English translation

FI

"lastemme" in English

See the example sentences for the use of "lastemme" in context.

Context sentences for "lastemme" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMäärärahojen puolittamista koskevassa ehdotuksessa on kyse lastemme terveydestä.
A proposal such as this represented a threat to the health of our children.
FinnishMikään ei ole lastemme terveyttä, hyvinvointia ja tulevaisuutta tärkeämpää.
Nothing is more important than the health, wellbeing and future of our children.
FinnishNäyttäähän nyt siltä, että tulevien sukupolvien, meidän lastemme, osa voi olla kova.
After all, the future generations, our children, appear to be getting a rough deal.
FinnishHän ei välitä maapallosta sen enempää kuin meidän ja lastemme tulevaisuudesta.
He does not care about the planet, nor about the future for ourselves and our children.
Finnish5:54 Toisin sanoen, meidän on oltava sinnikkäitä lastemme sinnikkyyden tukemisessa.
5:54 In other words, we need to be gritty about getting our kids grittier.
FinnishTarvitsemme ajanmukaista lainsäädäntöä suojellaksemme lastemme hyvinvointia.
We need up-to-date legislation to protect the well-being of our children.
FinnishVarhaisoppimiseen panostaminen tuo lastemme tulevaisuudelle pitkän aikavälin etuja.
Investing in early years learning has long-term benefits for the future of our children.
FinnishLastemme tulevaisuuteen sijoittaminen on sijoittamista omaan tulevaisuuteemme.
Investing in our children's future is an investment in our own future.
FinnishLoppujen lopuksi sukupolvemme tekee nyt päätöksiä lastemme tulevaisuudesta.
After all, we are the generation that is currently deciding the future of our children.
FinnishOn ikävää, millaisia pelkureita olemme, kun kyse on lastemme turvallisuudesta.
It is deplorable how lily-livered we are being when it comes to the safety of our children.
FinnishArvoisa komission jäsen, lastemme turvallisuus edellyttää jatkuvaa huomiotamme.
Commissioner, our children's safety demands our permanent attention.
FinnishOn myös mieletöntä, että meidän lastemme olisi opeteltava esimerkiksi arabiaa.
It is also absurd that our children should learn Arabic, for example.
FinnishMeidän velvollisuutemme on, itsemme ja lastemme vuoksi, rakentaa tämä rauhan Eurooppa.
We owe it to ourselves and to our children to build a Europe of peace.
FinnishOn kyse lastemme tulevaisuudesta, mikä tarkoittaa omaa tulevaisuuttamme.
It is a question of the future of our children, which means our future.
FinnishSe olisi tuhoisaa ennen kaikkea lastemme, tulevien sukupolvien, tulevaisuuden kannalta.
That would be disastrous, above all for the future of our children and future generations.
FinnishPyydän teitä palaamaan Kioton prosessiin, älkää pantatko lastemme perintöä.
Please come back on board Kyoto, and be sure you do not mortgage all our children's heritage.
FinnishTämän vuoksi pidän tätä mietintöä ja EU:n ponnisteluja lastemme suojelemiseksi hyvänä asiana.
I therefore welcome this report and EU efforts to safeguard our children.
FinnishMeidän on ryhdyttävä asiassa radikaaleihin toimenpiteisiin turvataksemme lastemme hyvinvoinnin.
Radical measures are needed on this matter for the sake of our children's well-being.
FinnishOlemmehan kaikki huolissamme ympäristöstä ja lastemme tulevaisuudesta.
We are all concerned about the environment and our children' s future.
FinnishLastemme sankarit ovat myös roolimalleja heille, koska heillä on yliluonnollisia kykyjä.
And our kids' heroes are also wrong models for them, because they have supernatural talents.

Other dictionary words

Finnish
  • lastemme

In the English-Norwegian dictionary you will find more translations.