"lasten" English translation

FI

"lasten" in English

EN

FI lasten
volume_up
{adjective}

lasten (also: vauvojen)
volume_up
baby {adj.}
Mitatut arvot olivat jopa 200 kertaa suurempia kuin yleisesti suositeltu taso lasten ja vauvojen ruoassa.
Measured values were up to 200 times higher than the levels normally prescribed for infant and baby food.
Lasten istuimet, jotka mainittiin täällä ja joihin on liittynyt turvallisuusongelmia Yhdysvalloissa, eivät ole leluja.
Baby seats, which have been mentioned here and with regard to which there have been some safety problems in the US, are not toys.
Tällä parannetaan pienten lasten terveyttä sekä suojellaan äitien terveyttä ja hyvinvointia.
It improves the health of babies and protects the health and welfare of mothers.

Context sentences for "lasten" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishPortugali on yksi niistä kahdeksasta maasta, joissa lasten köyhyys on yleisintä.
Portugal is one of the eight countries with the highest levels of child poverty.
FinnishUnioni hyväksyi lasten oikeuksia koskevat uudet suuntaviivat 10. joulukuuta 2007.
The Union adopted new guidelines on the rights of the child on 10 December 2007.
FinnishLasten köyhyys järkyttää minua aina, ja sitä minä pahoittelen myös kotimaassani.
What always upsets me is child poverty, which I lament even in my own country.
FinnishSiihen voi varsin usein sisältyä sairaanhoitoa ja erimuotoista lasten kasvatusta.
It can quite often involve nursing care and various aspects of child development.
FinnishSivistyneessä yhteiskunnassa lasten turvallisuus on asetettava kaiken muun edelle.
In a civilised society, we must put the safety of our children above everything.
FinnishEnsisijainen vastuu lasten terveellisestä ruokavaliosta pitäisi olla vanhemmilla.
Parents should have primary responsibility for the healthy diet of their children.
Finnishajoneuvojen yleinen varustaminen lasten turvajärjestelmien kiinnityspisteillä,
attachments for child restraint systems to be fitted as standard in all vehicles,
FinnishUuden asetuksen ansiosta tämä ongelma saadaan ratkaistua lasten etujen mukaisesti.
With the new Regulation this problem will be solved in the interests of children.
FinnishSe on oikein ja asianmukaista, koska kyse on perheestä ja lasten hyvinvoinnista.
This is right and proper, as it involves the family and the well-being of children.
FinnishSiksi rikostutkinnan on edelleen oltava mahdollista näiden lasten edun vuoksi.
In the interest of children, therefore, prosecution must continue to be possible.
FinnishKun tulevaisuutta on vaikeaa suunnitella, ihmiset epäröivät lasten hankkimista.
When it is difficult to plan for the future, people hesitate to have children.
FinnishToiseksi molempien vanhempien pitäisi vastata yhtä paljon lasten kasvatuksesta.
Secondly, both parents are equally responsible for bringing up their children.
FinnishOn käsittämätöntä, miksi kadmium ja lyijy sallitaan edelleen lasten leluissa.
It is inexplicable why cadmium and lead are still permitted in children's toys.
FinnishMeidän on kuitenkin varmistettava, että alastomien lasten valokuvat saadaan haltuun.
But we must make sure that photographs of naked children are caught in that net.
FinnishSamasta syystä teemme myös yhteistyötä lasten ja naisten suojeluelinten kanssa.
It is why we are working with child protection and women's protection bodies.
Finnish9 artiklan 3 kohdassa todetaan, että unionin on varmistettava lasten suojelu.
Point 3 of Article 9 states, "the Union shall ensure the protection of children".
FinnishLuullakseni se on kaikkein ajankohtaisin lasten oikeuksiin liittyvistä kysymyksistä.
I think that is the most topical of the questions concerning children' s rights.
FinnishInternetiä ja muita viestintäteknologioita käyttävien lasten suojelu (keskustelu)
Protecting children using the Internet and other communication technologies (debate)
FinnishTämä on siten tavoite, jota voidaan käyttää lasten turvallisuuden aikaansaamiseksi.
This is therefore an objective which can be used to achieve security for children.
FinnishHe makaavat siellä lukemattomien lasten kanssa, ja he ovat kaikki pettyneitä.
They are there with many, many more children, and they have all been let down.