"lasten hyväksikäyttö" English translation

FI

"lasten hyväksikäyttö" in English

FI lasten hyväksikäyttö
volume_up
{noun}

lasten hyväksikäyttö
Se on maaperä, jossa seksiturismi ja lasten hyväksikäyttö kukoistavat.
It is the fertile ground on which sex tourism and child abuse flourishes.
Lasten hyväksikäyttö on aina säälimätöntä!
Any form of child abuse is ruthless!
Tämäntyyppinen lasten hyväksikäyttö vaarantaa vakavasti ihmisoikeudet, joihin niin usein viittaamme muissa yhteyksissä.
The human rights that we so often refer to in other circumstances are being seriously jeopardised by this type of child abuse.

Similar translations for "lasten hyväksikäyttö" in English

lasten adjective
English
hyväksikäyttö noun

Context sentences for "lasten hyväksikäyttö" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishLapsiseksimatkailu ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on kauhistuttava ilmiö.
Child sex tourism and sexual abuse of children are an abominable phenomenon.
Finnish(RO) Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsipornografia ovat hyvin vakavia rikoksia.
(RO) Sexual exploitation of children and child pornography are very serious crimes.
FinnishVastustamme tätä, koska kaikenlainen lasten hyväksikäyttö on rikollista toimintaa.
We reject this because any abuse of children is a criminal offence.
FinnishOn päivänselvää, että lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on saatava loppumaan.
It is patently obvious that the sexual exploitation of children should be brought to an end.
FinnishMeidän on puututtava tuohon kaameaan vitsaukseen, jota lasten seksuaalinen hyväksikäyttö edustaa.
We must tackle a dreadful scourge, the sexual exploitation of children.
FinnishNaisilla käytävä kauppa, lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja katoamistapaukset ovat väkivaltaa.
Trafficking in women, sexual abuse and the disappearance of children are all forms of violence.
Finnish(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on kauhistuttava ongelma.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, the sexual exploitation of children is a terrible problem.
FinnishLasten hyväksikäyttö, myös lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, on yksi yhteiskunnan pahimmista sairauksista.
Child exploitation, including the sexual exploitation of children, is among society's biggest ills.
FinnishLasten seksuaalinen hyväksikäyttö - Ihmiskauppa
Sexual exploitation of children - Trafficking in human beings
FinnishMistä lasten seksuaalinen hyväksikäyttö saa alkunsa?
Where does the sexual abuse of children begin?
FinnishTodellinen pakkoprostituutio ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö tapahtuu kuitenkin hiljaisilla kaduilla verhojen takana.
Yet the real enforced prostitution and child sex abuse take place in quiet streets, behind drawn curtains.
FinnishToinen suuri ongelma on etnisiin vähemmistöihin kuuluvien nuorten naisten, tyttöjen ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö.
Another major problem is the sexual exploitation of young women, girls and children from ethnic minorities.
FinnishKaikki lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on rikollista ja siihen on suhtauduttava rikoksena kaikissa jäsenvaltioissa.
All kinds of sexual abuse of children are criminal and must be seen as the crimes that they are in all Member States.
FinnishLasten seksuaalinen hyväksikäyttö, johon sisältyy Internetistä löytyvä lapsipornografia, on vastenmielistä kaikissa muodoissaan.
The sexual exploitation of children, including child pornography on the Internet, in any form, is abhorrent.
FinnishArvoisa puhemies, lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on rikos riippumatta siitä, harjoittavatko sitä homo- vai heteroseksuaalit.
Mr President, child sex abuse is a criminal offence, whether it is committed by homosexuals or heterosexuals.
FinnishNaisten ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, seksimatkailu ja aikuisille tehty lapsiporno opettavat meille muuta.
The practice of sexual abuse of women and children, sex tourism and child pornography made for adults teaches us differently.
FinnishMietintö liittyy välittömästi "Making Poverty History" -kampanjaan, sillä lasten hyväksikäyttö liittyy usein köyhyyteen.
This report links directly into the ‘Making Poverty History’ campaign as child exploitation is so often linked to poverty.
Finnish   Naisten ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on ihmiskunnan vitsaus, josta on tulossa ajan myötä yhä suurempi ongelma.
   The sexual exploitation of women and children is a scourge of humankind that is becoming an ever-greater problem as time goes on.
Finnish   Naisilla käytävä kauppa ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö muodostavat yhä suuremman harmaan talouden osa-alueen Euroopassa.
   Trafficking in women and the sexual exploitation of children are increasingly forming a sizeable parallel economy in Europe.
FinnishEsimerkiksi lasten hyväksikäyttö Internetin välityksellä on pilkahtanut komission jäsenten mieliin vasta äskettäin.
For example, the issue of the exploitation of children on the Internet was not even a twinkle in the Commission's eye until relatively recently.