"lastenhoito" English translation

FI

"lastenhoito" in English

FI lastenhoito
volume_up
{noun}

lastenhoito
Helposti saatava kohtuuhintainen lastenhoito on sukupuolten todellisen tasa-arvon perusedellytys.
Accessible, high-quality childcare is a vital prerequisite to achieving genuine gender equality.
Lastenhoito on yksi keskeisistä asioista.
Childcare is one of the core issues.
An example of these is childcare.

Context sentences for "lastenhoito" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMiksi lastenhoito sitten on tärkeää?
FinnishVanhempien lastenhoito-osuuskunta ei ehkä ole sopiva malli eurooppaosuuskunnalle, mutta meillä on erittäin hyviä kokemuksia osuuskuntatyöstä.
A parents' child care cooperative is not perhaps a model for a European Cooperative Society, but we have very good experience of cooperative work.
FinnishHyvä lastenhoito, kuten rouva Gröner sanoi, on ehdottoman tärkeää, ja sitä korostetaan nyt avainasiana, johon jäsenvaltioiden on kiinnitettävä huomiota.
Good child care, as Mrs Gröner says, is absolutely essential and is being highlighted now as a key issue for attention by the Member States.
FinnishHyvä ja virikkeellinen lastenhoito on tärkeä, hyödyllinen ja arvokas lisä heidän kotikasvatukseensa, ja sitä vanhemmat toivovat.
Good and stimulating daycare for children is an important, necessary and valuable supplement to their upbringing in the family context, and that is what parents want.
FinnishKyse on siitä, että voidaan tarjota parempaa elämänlaatua ja mahdollistaa isien ja äitien antama laadukkaampi lastenhoito niille, jotka haluavat hoitaa lapsiaan tällä tavoin.
It is about being able to provide a better quality of life and more quality care from fathers and from mothers to those who want to do it that way.
FinnishToinen on: jos ministerineuvosto antaa Ruotsille neuvoja siitä, millä alueella leikkauksia pitäisi tehdä, eivätkö ne olisi esim. puolustus, lastenhoito tai sosiaalisektori?
The second question is: if the Council of Ministers were to give Sweden advice on where to make savings, where would this be, in defence, child care or in social services?
FinnishOlen ehdottomasti tätä mieltä, koska lastenhoito, perheväkivalta, naiskauppa ja monet muut naisten kysymyksinä pidetyt asiat ovat yhteiskunnallisia kysymyksiä.
Because issues such as caring in the home, violence in the home, trafficking of women and many other issues that are seen as women’s issues are not just women’s issues, they are societal issues.