"lastenleikkiä" English translation

FI

"lastenleikkiä" in English

See the example sentences for the use of "lastenleikkiä" in context.

Context sentences for "lastenleikkiä" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishVaativien tavoitteiden saavuttaminen ei ole lastenleikkiä, niin kuin jotkut tässä salissa näyttävät olettavan.
Achieving demanding aims is not childsplay, as some people in this Chamber seem to assume.
FinnishVoin kuvitella, että asiasta käydyt neuvottelut jäsenvaltioiden kanssa eivät olleet aina lastenleikkiä.
I can imagine that the relevant negotiations with the Member States were not always plain sailing.
FinnishHyvä kollega, on lastenleikkiä nostaa parlamentissa tavoite 40 prosentista 50 prosenttiin.
Let me say to my honourable colleague that raising a target from 40% to 50% in Parliament is an easy game to play.
FinnishTulevien sukupolvien henkisen köyhtymisen seuraukset ovat lastenleikkiä Euroopan nykyiseen työttömyysongelmaan verrattuna.
The consequences of the mental impoverishment of future generations are child's play in the comparison with the present unemployment problem in Europe.

Other dictionary words

Finnish
  • lastenleikkiä

More translations in the English-Russian dictionary.