"lastentarhassa" English translation

FI

"lastentarhassa" in English

See the example sentences for the use of "lastentarhassa" in context.

Context sentences for "lastentarhassa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishSaanen mainita talouteen liittyvän läksyn, joka opitaan jo lastentarhassa.
Permit me to mention a lesson from the kindergarten school of economics.
FinnishTyttäreni ymmärsivät nuo kolme teoriaa perusmuodossaan ollessaan vielä lastentarhassa.
My daughters understood these three theories in their basic framework by the time they were in kindergarten.
FinnishJos vauvalta kysyisi, haluaako se olla äitinsä kanssa vai lastentarhassa, se valitsisi aina äidin.
If you could ask a baby whether it wanted its mum or a day-care centre, it would always choose mum.
FinnishTänä vuonna vierailin kymmenessä lastentarhassa, ja jokaisessa niistä sain kuulla pitkistä jonotuslistoista.
This year, I have visited ten kindergartens, and at every one of them I heard about long waiting lists.
FinnishSillä tavalla voimme toimia täällä tulevaisuudessa kuin lastentarhassa emmekä pääse eteenpäin.
If that is to be the case, then our work here in the future will be like that of a nursery school and we will never make any progress.
FinnishArvoisa komission puheenjohtaja, Espanjan lehdistössä on kerrottu valitettavasta tapauksesta, joka koskee lasten hyväksikäyttöä eräässä komission lastentarhassa.
Mr President of the Commission, a sorry story of child abuse in a Commission nursery has appeared in the Spanish press.

Other dictionary words

Finnish
  • lastentarhassa

Even more translations in the English-Chinese dictionary by bab.la.