"latauksen" English translation

FI

"latauksen" in English

See the example sentences for the use of "latauksen" in context.

Context sentences for "latauksen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMatkapuhelimet saattoivat ylikuumentua tai jopa räjähtää latauksen aikana.
Mobile phones could overheat or even explode during the charging process.
FinnishVoit etsiä tietokoneeseesi sopivan latauksen siirtymällä Microsoft Download Center -sivustoon.
To find the download appropriate for your PC, go to the Microsoft Download Center.
FinnishVarmista, että tunnistat julkaisijan tai luotat siihen, ennen kuin tallennat tai avaat latauksen.
Make sure you recognize and trust the publisher before you save or open the download.
FinnishTällä suunnitelmalla kannettavan tietokoneen käyttäjät voivat hyödyntää akun latauksen tehokkaasti.
This plan can help laptop users get the most from a single battery charge.
FinnishRuotsin kuluttajajärjestö on tutkinut nikkelimetallihybridiparistoja 500 latauksen jälkeen.
Swedish consumer organisations have looked at nickel metal hydride batteries after 500 chargings.
FinnishVoit peruuttaa latauksen ja palata selaamaan Internetiä valitsemalla Peruuta.
Cancel the download and go back to browsing the web.
FinnishSe on yksi näkökohta siinä vastakkainasettelussa, joka on saanut nykyään jo lähes ideologisen latauksen.
It is one of the aspects of a controversy that we could now almost describe as ideologically charged.
FinnishWindows Media Centerin ja ohjelmaoppaan käyttöä voi jatkaa uusien ohjelmatietojen latauksen aikana.
You can continue to use Windows Media Center and the Guide while new Guide information is being downloaded.
FinnishVedä tiedostot Pudota tiedostot tähän -alueelle ja pysy sivulla latauksen loppuun, niin olet valmis.
Drag your files into the Drop files here area, staying on the page until they finish uploading, and you're done.
FinnishKäynnistitkö latauksen napsauttamalla WWW-sivulla olevaa linkkiä vai alkoiko lataus omista toimistasi riippumatta?
Did you click a link on a website to start this download, or did the download begin without any action on your part?
FinnishVoit muokata suoratoiston, tekstityksien ja latauksen asetuksia Play Elokuvat ja TV -sovelluksen Asetukset-valikon kautta.
You can change your streaming, caption, and download settings through your Play Movies & TV app Settings menu.
FinnishJos ladattava hiiri kuumenee liikaa latauksen aikana, paristovalo voi vilkkua vihreänä, vaikka latautumista ei tapahdu.
If a rechargeable mouse becomes too hot while charging, the battery indicator light may still flash green, but may not charge.
FinnishLisäksi selaimessa on osoiterivi, johon voit kirjoittaa WWW-osoitteen, ja tilarivi, jossa näkyy sanomia, kuten WWW-sivun latauksen tila.
There is also the Address bar, where you can type a web address, and the status bar, which displays messages such as a webpage's download progress.
FinnishJos latauksen aikana tapahtuu sähkökatkos, napauta tai kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa Lataa Windows -kuvaketta, kun tietokone on käynnistynyt uudelleen.
If you had a power failure during the download, when you restart your PC, tap or double-click the Download Windows icon on the desktop.
FinnishWindows Media Centeriä määrittäessäsi valitset, lataako Windows Media Center oppaan automaattisesti vai haluatko aloittaa latauksen itse.
When you set up Windows Media Center, you select whether you want Windows Media Center to automatically download the Guide or whether you want to initiate the download yourself.
FinnishKyse on siis käyttöiästä ja taloudellisuudesta, ja on ilmeistä, että nämä paristot kestävät keskimäärin yli kaksi kertaa kauemmin 500 latauksen jälkeen.
What, then, we are concerned with here are lifespan and economy, its being apparent that these batteries last on average more than twice as long after 500 chargings.

Other dictionary words

Finnish
  • latauksen

Even more translations in the Romanian-English dictionary by bab.la.