"lehdestä" English translation

FI

"lehdestä" in English

See the example sentences for the use of "lehdestä" in context.

Context sentences for "lehdestä" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Finnish12:31 Luin lehdestä viehättävän tarinan tulevaisuudesta vuosia, vuosia sitten.
12:31 There's a lovely story that I read in a futurist magazine many, many years ago.
FinnishLuin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
FinnishSiksi meidän ei mielestäni tule enää keskustella The Financial Times -lehdestä.
Therefore I do not think we need to hark back to The Financial Times .
FinnishUsein käy myös niin, että saamme lukea lehdestä komission vuodattamasta ehdotuksesta.
It also often happens that we read in the newspaper about a leaked Commission proposal.
FinnishOlen lukenut saman artikkelin The Lancet -lehdestä kuin jäsen McAvan ja jäsen Schlyter.
I have read the same article in the Lancet as Mrs McAvan and Mr Schlyter.
FinnishSallikaa minun näyttää lehtileikettä eräästä viimeviikkoisesta suomalaisesta lehdestä.
I have here a cutting from a Finnish newspaper which came out last week.
FinnishVoimme yhtä hyvin lukea lehdestä samat asiat, jotka saamme kuulla tuota kautta.
We can just as easily find out what happened from the newspapers.
FinnishKaikki, minkä olen nyt sanonut, on peräisin tämän päivän -lehdestä.
I have quoted everything I have said today from today’s issue of the news magazine .
FinnishMinun piti löytää vastaus itse EU Observer -lehdestä 10. joulukuuta.
I had to find the answer out for myself in the EU Observer on 10 December.
FinnishOli omituista lukea lehdestä tänä aamuna, että Argentiinaan tuodaan naudanlihaa tällä hetkellä.
It was extraordinary to read this morning that Argentina is importing beef at the moment.
FinnishSe löytyy EU:n virallisesta lehdestä L 30 vuodelta 2005.
You can find it in the Official Journal, L 30, for the year 2005.
FinnishKuulemme ja luemme joka sunnuntain lehdestä, miten kulttuuriin sitoudutaan, mutta teot eivät seuraa puheita.
The Sunday papers are full of articles swearing allegiance to culture, but nothing ever comes of it.
FinnishNämä eivät ole omia sanojani, vaan lainaan Alankomaiden pääministerin Balkenenden sanoja tämänpäiväisestä Volkskrant-lehdestä.
Those are not my words but of Mr Balkenende, the Dutch Prime Minister, in today’s .
FinnishKehottaisin teitä lukemaan Kansainväliset sanomat (Courrier international) -lehdestä Politovskaïan tuoreimman artikkelin.
I urge you to read the latest article by Mrs Politovskaya in 'Courrier International' magazine.
FinnishViikonlopun lehdestä oli luettavissa, että niille etsitään kolme mahdollista tukikohtaa, joista paras valitaan.
It was stated in a weekend newspaper that three potential bases are being sought for it, the best of which will be chosen.
FinnishLuin presidentti Klausin ratkaisuista viime viikolla Financial Times -lehdestä, enkä ole niistä lainkaan samaa mieltä.
I was reading about President Klaus's solutions last week in the Financial Times, and I do not agree with them at all.
FinnishOnko kohtuullista, että joudumme maksamaan yli kolme kuukautta sitten julkaistusta EY:n virallisesta lehdestä?
Is it reasonable that copies of the Official Journal of the EC which are more than three months old should have to be paid for?
FinnishTätä pahaa ennustavaa viestiä korostaa vielä juttuun liitetty, The Herald -nimisestä Zimbabwen valtion lehdestä otettu vulgaari piirros.
The accompanying vulgar cartoon from the Zimbabwean state paper The Herald underlines this ominous message.
FinnishLuin ilokseni viime viikolla Frankfurter Allgemeine Zeitung -lehdestä, että olette valmiita antamaan meille periksi sen osalta.
I was pleased to read in the Frankfurter Allgemeine Zeitung last week that you are prepared to meet us halfway here.
FinnishUseiden hallitusten vaatimukset, joista sai lukea tänään lehdestä tukea, tukea , eivät voi olla oikea ratkaisu!
As we read in today's newspapers, certain governments are demanding subsidies and yet more subsidies, but these cannot be the solution.

Other dictionary words

Finnish
  • lehdestä

Search for more words in the English-Indonesian dictionary.