"lehdistönvapaus" English translation

FI

"lehdistönvapaus" in English

FI lehdistönvapaus
volume_up
{noun}

lehdistönvapaus (also: painovapaus)
Tiedotusvälineiden moniarvoisuus ja lehdistönvapaus ovat eurooppalaisia perusarvoja.
Media pluralism and freedom of the press are fundamental European values.
Sananvapaus ja lehdistönvapaus ovat demokraattisen valtion kulmakiviä.
The freedom of speech and freedom of the press are the cornerstones of a democratic State.
"Lehdistönvapaus on keskeinen osa demokraattista yhteiskuntaa.
'Freedom of the press is essential to a democratic society.

Context sentences for "lehdistönvapaus" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishArvoisa puhemies, lehdistönvapaus on kiistatta jokaisen toimivan demokratian perusta.
Mr President, press freedom is undoubtedly one of the bases of any functioning democracy.
FinnishB5-0424/2002 Belder EDD-ryhmän puolesta: lehdistönvapaus Valko-Venäjällä,
B5-0424/2002, by Mr Belder, on behalf of the EDD Group, on freedom of press in Belarus;
FinnishB5-0420/2002 Wiersma PSE-ryhmän puolesta: lehdistönvapaus Valko-Venäjällä,
B5-0420/2002, Mr Wiersma, on behalf of the PSE Group, on the freedom of press in Belarus;
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, lehdistönvapaus ja vapaa demokraattinen hallinto ovat EU:n perusta.
Mr President, press freedom and free democratic government are the foundations of the EU.
FinnishMaan demokraattiset instituutiot ovat heikkoja ja lehdistönvapaus on harvinaista.
Democratic institutions are weak and press freedom is scarce.
FinnishArvoisa puhemies, lehdistönvapaus on yksi kaikkein arvokkaimmista tekijöistä aidossa demokratiassa.
Mr President, press freedom is one of the keystones that underpins real democracy.
FinnishLehdistönvapaus on elintärkeä oikeus, joka on olennainen oikeusvaltiolle.
It has inspired a rigorous approach in both thought and action.
FinnishSananvapaus ja lehdistönvapaus ovat demokratian peruskallio.
After all, freedom of opinion and independent journalism are the backbone of democracy.
FinnishNyt Ukrainassa vallitsee lehdistönvapaus, ja maan demokraattiset laitokset toimivat entistä tehokkaammin.
Today Ukraine has media freedom and more efficient democratic institutions.
FinnishTosiasia on, että sananvapaus ja lehdistönvapaus ovat antaneet periksi tiukalle itsesensuurille.
The reality is that freedom of speech and press freedom are succumbing to a strict self-censorship.
FinnishMaassa olisi sallittava ja otettava normiksi lehdistönvapaus, sananvapaus ja kokoontumisvapaus.
The liberty of the press, freedom of speech and of assembly should be permitted and become the norm.
FinnishLehdistönvapaus on kuitenkin yksi demokratian tukipilareista ja meidän on puolustettava sitä hinnalla millä hyvänsä.
This freedom is one of the pillars of democracy and we must defend it at all costs.
FinnishNäitä huolenaiheita ovat muun muassa sananvapaus, lehdistönvapaus, kokoontumisvapaus ja monet muut alueet.
These include freedom of expression, media freedom, freedom of association and many other areas.
FinnishToimittajat ilman rajoja -järjestön mukaan lehdistönvapaus on Eritreassa viidenneksi heikointa maailmassa.
The country is fifth to last in the world press freedom ranking drawn up by Reporters without Borders.
FinnishB5-0432/2002 Marset Campos ja Sjöstedt GUE/NGL-ryhmän puolesta: lehdistönvapaus Valko-Venäjällä.
B5-0432/2002, by Mr Marset Campos and Mr Sjöstedt, on behalf of the GUE/NGL Group, on the freedom of press in Belarus.
FinnishB5-0427/2002 Sacrédeus, Goodwill ja Posselt PPE-DE-ryhmän puolesta: lehdistönvapaus Valko-Venäjällä,
B5-0427/2002, by Mr Sacrédeus, Mr Goodwill and Mr Posselt, on behalf of the PPE-DE Group, on freedom of press in Belarus;
FinnishLehdistönvapaus ja demokratia eivät edelleenkään voi menestyä siellä.
There is still no room for either democracy or a free press to thrive.
Finnish   Arvoisa puhemies, Espanjassa on vallinnut lehdistönvapaus jo jonkin aikaa, mikä näyttää harmittavan joitakin tahoja.
   Mr President, to some people’s annoyance it would seem, there has been press freedom in Spain for a long time.
FinnishVenezuelassa vallitsee lehdistönvapaus.
FinnishSen on kriminalisoitava kidutus, taattava lehdistönvapaus ja mielipiteenvapaus sekä tehostettava korruption torjuntaa.
It must outlaw torture, guarantee press freedom and the free expression of opinion, and press on with the fight against corruption.