"lehdistönvapautta" English translation

FI

"lehdistönvapautta" in English

See the example sentences for the use of "lehdistönvapautta" in context.

Context sentences for "lehdistönvapautta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishSamanaikaisesti kiinalaisilla toimittajilla ei ole minkäänlaista lehdistönvapautta.
At the same time, there is absolutely no freedom of the press for journalists in China.
FinnishLehdistönvapautta tai vapautta ilmaista ajatuksiaan Internetissä ei enää ole.
Freedom of expression of the press or on the Internet no longer exists.
FinnishKansalaisvapauksia, yhdistymisvapautta ja lehdistönvapautta halveksitaan edelleen.
Civil liberties, trade union freedom and the freedom of expression continue to be scorned.
FinnishOn kuitenkin välttämätöntä, että siellä tarkastellaan myös lehdistönvapautta.
It is inevitable, however, that the issue of freedom of the press should also be addressed.
FinnishIhmisoikeuksia, lehdistönvapautta, sananvapautta ja muita vapauksia loukataan edelleen.
Human rights, freedom of the press, freedom of expression, etc. are continuously violated.
FinnishIlmaisun- ja lehdistönvapautta on suojeltava, ja niitä on voitava käyttää täysimääräisesti.
Freedom of speech and of the press must be protected and be able to be fully exercised.
FinnishMielipiteen- ja lehdistönvapautta on rajoitettu huomattavasti.
Freedom of expression and the freedom of the press have been severely curtailed.
FinnishItaliassa hyökätään lehdistönvapautta vastaan, eikä sitä voida hyväksyä.
Italy is experiencing attacks on the freedom of the press and this is totally unacceptable.
FinnishVoimme todeta, että lehdistönvapautta on vakavasti rajoitettu.
We can confirm that there are serious restrictions on the freedom of the press.
FinnishDemokraattisina sosialisteina pidämme tätä lehdistönvapautta vakaumuksemme kulmakivenä.
As Social-Democrats we consider this topic of press freedom to be a cornerstone of our belief.
FinnishTämä saattaa rajoittaa vakavasti lehdistönvapautta ja avata tien mielivaltaisille tuomioille.
This could seriously inhibit press freedom and leave the way clear for arbitrary rulings.
FinnishPahoittelen syvästi sitä, ettei Kiinan hallitus enää takaa lehdistönvapautta.
I deeply regret the fact that the Chinese Government no longer guarantees the freedom of the press.
FinnishMaasta, jossa ei ole lehdistönvapautta, puuttuvat perusoikeudet.
When a country is deprived of the freedom of the press, it is deprived of basic rights.
FinnishSe koskee lehdistönvapautta, ja olen iloinen, että komission jäsen Patten mainitsi sen.
It is the subject of freedom of the press, and I am pleased that Commissioner Patten mentioned this.
FinnishLehdistöä on mahdollista säädellä vaarantamatta sananvapautta ja lehdistönvapautta.
It is possible to regulate the press without endangering freedom of speech and the freedom of the press.
FinnishLoukkaus lehdistönvapautta vastaan on loukkaus demokratiaa vastaan.
An attack against press freedom is an attack against democracy.
FinnishTurkissa ei ole vieläkään taattu sanan- ja lehdistönvapautta. Sitä itse asiassa rikotaan avoimesti.
Freedom of speech and of the press is still not protected in Turkey, indeed, it is openly violated.
FinnishDemokratia edellyttää sananvapautta ja lehdistönvapautta.
A democracy requires freedom of expression and of the press.
Finnish(FR) Esityslistalla on seuraavana keskustelu kuudesta lehdistönvapautta Keniassa koskevasta päätöslauselmaehdotuksesta.
The next item is the debate on six motions for resolutions on press freedom in Kenya.
FinnishSe kuitenkin myös rajoittaa selkeästi mielipiteenvapautta, ja lehdistönvapautta rajoitetaan samalla tavalla.
It is also plainly a restriction on freedom of opinion, and the press law is similarly restricted.

Other dictionary words

Finnish
  • lehdistönvapautta

Search for more words in the English-Portuguese dictionary.