"lehdistössä" English translation

FI

"lehdistössä" in English

See the example sentences for the use of "lehdistössä" in context.

Context sentences for "lehdistössä" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishPelkkä henkilöstökiista tuskin olisi herättänyt paljonkaan kohua lehdistössä.
On its own, that staff dispute would not have created much of a stir in the press.
FinnishTätä asiaa on jo spekuloitu paljon lehdistössä, tässä parlamentissa ja muualla.
There have been many speculations in the press, in Parliament, and so forth.
FinnishTV:ssä ja lehdistössä
We have now reached the crucial period in terms of communication on the euro.
FinnishTällä hetkellä todisteita Saksan lehdistössä esitettyjen väitteiden tueksi ei ole.
At the moment we have no evidence to back up what has been claimed in the German press.
FinnishIrlannin lehdistössä näkee nykyisin ristiriitaisia kirjoituksia ja kasvavaa hämmennystä.
There are contradictory reports and further confusion in the Irish press today.
Finnish(PL) Olen tietoinen asiasta ja tiedän, mitä Alankomaiden lehdistössä on kirjoitettu.
I am aware of the matter and I know what has appeared in the Dutch press.
FinnishLehdistössä korostetaan liikaa niin kutsuttuja ylimääräisiä kustannuksia.
The press are referring to the so-called extra costs in exaggerated terms.
FinnishEhdotuksessa kaavaillaan tupakkamainonnan yleistä kieltämistä lehdistössä.
The proposal foresees a general ban on tobacco advertising in the press.
FinnishOlen luullakseni esiintynyt enemmän lehdistössä kuin kukaan muu maailmassa tämän kaiken osalta.
I have done more press, I think, than anybody else in the world on all of this.
FinnishEi enää uusia, luovia hankkeita, jotka päätyvät naurunalaiseksi euroskeptisessä lehdistössä!
No more small, creative projects ending up being ridiculed in the Euro-sceptic press!
FinnishLehdistössä on julkaistu kaikenlaista viime viikkoina ja vielä tämänkin viikon alussa.
A lot has been published in the press over recent weeks, and even at the start of this week.
FinnishRuotsalaisessa lehdistössä esitetyt lainaukset mietinnöistä ja luvuista ovat täysin epätäsmällisiä.
The reports and the figures quoted in the Swedish media are entirely inaccurate.
FinnishKuten aiemmin totesin, jotkut ovat ilmoittaneet aikeistaan lehdistössä esitetyin lausunnoin.
As I said earlier, some others have announced their intentions through press statements.
FinnishNäin ei ollut lehdistössä esitettyjä kunnianloukkauksia koskevien kiistanalaisten säännösten osalta.
This was not the case with the controversial provisions on defamation by the media.
FinnishEmme pyydä rahaa itsellemme, kuten lehdistössä väitetään.
It is not a case of us asking for money for ourselves, as alleged by the press.
FinnishKerroimme ensimmäisinä kantamme Mubarakin erosta, ja minä olen ollut valtavasti lehdistössä.
We were the first out on the resignation of Mubarak, and I have done a huge amount of press.
FinnishJos herra Clinton vierailee siellä, hän saa paljon huomiota lehdistössä.
If Mr Clinton visits he gets a lot of credit in the press.
FinnishLehdistössä kerrotaan miltei päivittäin naisten murhista, jotka tunnetaan "kunniamurhina".
Almost daily, the press informs us of further murders of women, which are known as 'honour killings'.
FinnishMielestäni kyseessä on hiljainen kansanmurha, jota ei juuri huomioida kansainvälisessä lehdistössä.
This seems to me to be a silent genocide that is hardly mentioned in the international press.
FinnishEU on kuitenkin toiminut vakaasti, vaikka lehdistössä on maalattu usein kuvaa epäsovusta.
Nevertheless, the EU has been firm, even though the press has frequently painted a picture of disunity.

Other dictionary words

Finnish
  • lehdistössä

Translations into more languages in the bab.la Norwegian-English dictionary.